Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKLJUČEN SPORAZUM O MIRNOM RJEŠAVANJU KOLEKTIVNOG RADNOG SPORA IZMEĐU ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA MINISTARSTVA RADA I ŠTRAJKAČKOG ODBORA ZAPOSLENIH: Dogovoreno pokretanje procedura od za izmjenu Zakona o zaradama zaposlenih


Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, Ministarstvo rada i predstavnici Štrajkačkog odbora zaposlenih u ZIKS-u juče su zaključili Sporazum o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora, koji je vođen pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova.

"Potpisnici su saglasni da Ministarstvo pravde i ZIKS u što kraćem roku dostave Vladi Crne Gore prijedlog Uredbe o zvanjima, oznakama zvanja, uslovima za oznake zvanja službenika obezbjeđenja Zavoda, kako bi navedena Uredba bila uvrštena u dnevni red sjednice Vlade Crne Gore, nakon godišnjih odmora", naveli su iz Ministarstva rada.

Istakli su da je dogovoreno pokretanje validnih procedura od strane nadležnih organa za izmjenu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 16/2016), te da Ministarstvo pravde dostavi prijedloge radi izmjene i dopune čl. 2 i 24 tog zakona.

Kada je u pitanju ostvarivanje prava iz Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju "Sl. list RCG", br. 54/2003, 39/2004, 61/2004 - odluka US, 79/2004, 81/2004 - ispr., 29/2005 - dr. zakon, 14/2007 - odluka US i 47/2007 i "Sl. list CG", br. 12/2007 - dr. zakon, 13/2007 - dr. zakon, 79/2008, 14/2010, 78/2010, 34/2011, 40/2011 - dr. zakon, 66/2012, 39/2011 - dr. zakon, 36/2013 - dr. zakon, 38/2013, 61/2013, 6/2014 - ispr., 60/2014, 10/2015, 44/2015 - odluka US i 42/2016), dogovoreno je da Ministarstvo pravde i ZIKS aktivno učestvuju u tom postupku, u skladu sa svojim nadležnostima, kako bi usvojili najpovoljnije rješenje za službenike Zavoda.

"Potpisnici Sporazuma su saglasni da Ministarstvo pravde i ZIKS, sa predstavnicima sindikalne organizacije ZIKS-a preduzmu sve mjere iz svoje nadležnosti, u skladu sa mogućnostima, radi rješavanja stambenih potreba službenika Zavoda, uzimajući u obzir dosadašnje dobre prakse drugih državnih organa u ovoj oblasti.U oblasti zapošljavanja, potpisnici Sporazuma su saglasni da se u skladu sa odobrenim finansijskim sredstvima vrši kontinuirani prijem službenika i pripravnika u ZIKS", saopšteno je iz Ministarstva, uz napomenu da obuka zaposlenih, kako u Centru za obrazovanje kadrova, tako i u saradnji sa ostalim obrazovnim ustanovama, predstavlja poseban segment postignute saglasnosti sporazumnih strana.

Potpisnici su se saglasili da Ministarstvo pravde, ZIKS i Sindikalna organizacija ZIKS-a, pripreme dinamički plan kontinuiranog praćenja i rješavanja svih pitanja iz predmetnog Sporazuma.

Izvor: RTCG, 02.08.2016.