Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

USVOJEN PROGRAM DRŽAVNE POMOĆI MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI ZA 2015. GODINU


Pilot program državne pomoći malim i srednjim preduzećima u prerađivačkoj industriji za 2015. godinu koji je pripremilo Minstarstvo ekonomije a usvojila Vlada Crne Gore, predviđa finansijsku šemu podrške malim i srednjim preduzećima u prerađivačkoj industriji na principu sufinansiranja dijela troškova angažovanja eksternih konsultanata, odnosno konsultantskih firmi, naučnoistraživačkih ustanova, naučno-tehnoloških parkova, centara izvrsnosti, inovaciono-preduzetničkih centara i poslovnih inkubatora, za realizaciju inovativne aktivnosti preduzeća i to inovacije proizvoda, inovacije poslovnog procesa, inovacije u organizaciji i inovacije u marketingu.

Ukupan Budžet opredijeljen za realizaciju Pilot programa finansijske podrške malim i srednjim preduzećima u prerađivačkoj industriji za 2015.godinu je 30.000,00€. Preduzeće koje se prijavljuje za podršku je u obavezi da angažuje i finansira troškove eksternog konsultanta za realizaciju inovativne aktivnosti u visini od 100 odsto, i da nakon završetka aktivnosti traži povraćaj u visini od maksimalno 50 odsto opravdanih troškova, odnosno do 2.500,00€, bez poreza na dodatu vrijednost. Preostalih 50 odsto troškova treba da bude pokriveno iz sopstvenih izvora preduzeća. Preduzeće može podnijeti jedan zahtjev za realiazaciju jedne od ponuđenih inovativnih aktivnosti.

Cilj Programa je da poboljša inovativne sposobnosti malih i srednjih preduzeća u prerađivačkoj industriji kroz podsticanje korišćenja konsultanskih usluga za unaprjeđenje inovativnosti i konkurentnosti. Ministarstvo će u toku avgusta 2015. godine, raspisati Javni poziv za prijavu MSP preduzeća iz prerađivačke industrije za učešće u Programu.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo ekonomije, 31.07.2015.