Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAVRŠENO PRVO REDOVNO ZASIJEDANJE SKUPŠTINE CRNE GORE U 2015. GODINI: Usvojeno više predloga zakona


Završena deveta śednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini.

Sedmog dana devete śednice prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini usvojeni su:

- Predlog zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima;

- Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Crne Gore i Republike Slovačke uz Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Socijalističke Republike Čehoslovačke o regulisanju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 20.januara 1964. godine;

 - Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o tajnosti podataka;

- Predlog zakona o registrima prebivališta i boravišta;

 - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima;

- Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Centra za razvoj finansija (CEF);

- Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu;

- Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu;

 - Predlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o sigurnosti pomorske plovidbe;

- Predlog zakona o potvrđivanju Pariškog memoranduma o razumijevanju o kontroli države luke;

- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi;

- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti dobrobiti životinja;

- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu;

 - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama;

 - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sadnom materijalu;

 - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja;

- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja;

 - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu;

- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu;

- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama;

 - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi;

- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o identifikaciji i registraciji životinja;

 - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterskom radu;

- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Turske o socijalnom osiguranju;

- Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta za 2014. godinu;

- Izvještaj o radu Državnog tužilaštva za 2014. godinu;

- Predlog odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela “Sveti Stefan” i “Miločer” u Budvi;

- Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje primjene zakona i drugih propisa od značaja za izgrađivanje povjerenja u izborni proces;

- Predlog zakona o arbitraži;

- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku;

- Predlog zakona o ličnom stečaju potrošača;

- Predlog zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR;

- Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti;

- Predlog zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti;

- Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti depozita;

 - Predlog zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju;

- Predlog zaključaka Odbora za ekonomiju, finansije i budžet povodom održanog kontrolnog saslušanja na temu “Sprovođenje politike, odnosno zakona u oblasti koncesija, sa osvrtom na realizaciju zaključaka Skupštine Crne Gore donijetih povodom razmatranja Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2013. godinu (Sl. List Crne Gore, br. 31/14)”.

Skupština je dala pozitivno mišljenje da Dejan Peruničić bude imenovan na mjesto direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB).

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 31.07.2015.