Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: Sudska praksa Crne Gore se mora harmonizovati sa savremenim evropskim standardima zaštite ljudskih prava

03.06.2019.


Sudska praksa Crne Gore se, posmatrajući povrede članova Konvencije koje je utvrdio Evropski sud za ljudska prava u odnosu na našu državu, mora još harmonizovati sa savremenim evropskim standardima zaštite ljudskih prava, ocijenila je sutkinja suda u Strazburu Ivana Jelić.

Jelić, koja je do početka mandata u Evropskom sudu za ljudska prava u avgustu prošle godine bila profesorica međunarodnog prava, kao i potpredsjednica Komiteta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, je rekla da je praksa ovog suda pokazala da domaći sudovi imaju najviše problema u primjeni člana 6 Konvencije. On se odnosi na pravično suđenje, naročito u odnosu na dužinu trajanja suđenja, kao i u primjeni testa proporcionalnosti u odnosu na član 8, koji štiti prava iz oblasti privatnosti.

"Imajući u vidu kogentnost člana 3, koji zabranjuje torturu, nečovječno i ponižavajuće postupanje i kažnjavanje, te značaj člana 5 koji štiti pravo na slobodu i bezbjednost ličnosti, kao i značaj medijskih sloboda i slobode izražavanja, zaštićenih članom 10, povrede Konvencije koje je Sud ustanovio u predmetima iz Crne Gore u odnosu na te članove govore u prilog tome da se crnogorska sudska praksa mora još harmonizovati sa savremenim evropskim standardima zaštite ljudskih prava. Vjerujem da će se harmonizacija unapređivati i imati poželjan rezultat, nadam se i uskoro, s obzirom na to daje Crna Gora opredijeljena za evropske vrijednosti i integraciju u Evropsku uniju, čiji su dio pravne tekovine upravo Evropska konvencija o ljudskim pravima i praksa Evropskog suda za ljudska prava", istakla je Jelić.

Kako ističe, povećanje broja predstavki protiv Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava govori o povećanom povjerenju u Sud kao organ nezavisne sudske vlasti Evrope.

"Ono govori i o tome da je porasla svijest o ljudskim pravima, koja su imanentna svakom čovjeku, ali govori i o razvoju asertivnosti pojedinaca i društva u cjelini. Ipak, to ne znači da će sve te predstavke završiti presudama strazburškog suda. Statistika govori o tome daje najveći procenat predmeta, dosad, završio odlukama, odnosno odbacivanjem tužbi kao neosnovanih, neblagovremenih ili iz nekog drugog razloga predviđenog Konvencijom, kao što je neiscrpljenost domaćih pravnih ljekova. U odnosu na Crnu Goru, ustavna žalba se tretira kao djelotvoran pravni lijek i svako ko želi da se obrati Evropskom sudu za ljudska prava mora prethodno završiti postupak po ustavnoj žalbi", smatra Jelić.

Prema njenim riječima, sud u Strazburu daje apsolutni prioritet rješavanju slučajeva o navodima kršenja člana 3 Konvencije, kao i člana 2 koji štiti pravo na život, člana 4 koji zabranjuje ropstvo, ropski položaj i trgovinu ljudima, te člana 5 koji štiti pravo na slobodu i bezbjednost ličnosti i zabranjuje arbitrarno lišenje slobode.

"U praksi, Sud nije pokazao ni najmanji stepen tolerancije kada je riječ o zlostavljanju ljudi, bilo da se radi o torturi, nečovječnom ili nehumanom postupanju i kažnjavanju. Prema zvaničnoj i svima dostupnoj statistici, Sud je do sad odlučio u više od 9.000 predmeta povodom navoda o kršenju člana 3 iz 45 država, te ustanovio povredu prava zaštićenih ovim članom u više od 7.000 presuda. Najveći broj kršenja dolazi iz Rusije, Turske, Rumunije i Ukrajine", navodi ona.

Nakon desetomjesečnog rada u Sudu, njeno iskustvo je da se predmeti koji se tiču člana 3 rješavaju promptno i prioritetno.

"U Sekciji broj 2, u kojoj sudim u vijećima od sedam sudija i komitetima od troje sudija, najveći broj takvih predmeta odnosio se na Tursku i svi su rješavani u formaciji vijeća od sedam sudija. Jedan predmet je bio i protiv Crne Gore, u kojem je ustanovljeno kršenje člana 3 u odnosu na uslove pritvora. Kada imate ustanovljenu povredu nekog kogentnog ljudskog prava, odnosno prava apsolutne prirode i nesuspenzivnog karaktera, jer od zabrane kršenja tog prava nema odstupanja ni u vanrednim okolnostima, kao što su prava zaštićena članom 3, onda to nije dobro ni za državu ni za društvo koje u njoj živi. Ipak, moramo biti realni i istaći da Crna Gora nije negativni izuzetak i da je, nažalost, u većini država članica Savjeta Evrope ustanovljena povreda člana 3 Konvencije o ljudskim pravima, kao i u svim državama našeg regiona", zaključuje Jelić.


IZVOR: Vebsajt CdM, 20.05.2019.


Naslov: Redakcija