Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

EKSPERT SVJETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNU SVOJINU (WIPO) POHVALILA RAZVOJ NAUČNE POLITIKE U CRNOJ GORI I ZAOKRET KA INOVACIJAMA I PRIVREDI


 Ministarstvo nauke je od 31. maja do 04. juna 2016. godine domaćin eksperta Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO). Cilj posjete Crnoj Gori, g-đe Olge Spasić, eksperta pomenute Organizacije je sagledavanje postojećeg stanja-uslova za sistemsko kreiranje znanja i intelektualne svojine visokog kvaliteta na univerzitetima u Crnoj Gori, kao i za njihov transfer/komercijalizaciju u interesu nacionalne ekonomije i blagodeti društva.

Prvog dana misije, načelnica Direkcije za investicije u Svjetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu, gospođa Olga Spasić, posjetila je Ministarstvo nauke i tom prilikom sa svojim domaćinom, g-đom Smiljanom Prelević, sekretarom Ministarstva nauke i mr Smiljom Kažić Vujačić, načelnicom za međunarodne programe i evropske integracije u Ministarstvu nauke, razgovarala o postojećem stanju u oblasti intelektualne svojine u nauci te aktivnostima koje Ministarstvo nauke na tome planu preduzima. Sekretarka Prelević informisala je g-đu Spasić o aktivnostima koje je Ministarstvo nauke preduzelo, uključujući izradu Zakona o inovativnoj djelatnosti, na koji je Evropska komisija već dala pozitivno mišljenje, a koji se trenutno nalazi u skupštinskoj proceduri. Takođe, ekpertica Spasić informisana je da je Ministarstvo nauke pripremilo Nacrt Strategije inovativne djelatnosti sa Akcionim planom, koji će bliže urediti ovu oblast, uključujući i aktivnosti na osnivanju Kancelarija za transfer tehnologija.

Sekretar Ministarstva nauke je, pored navedenog, upoznala gošću iz WIPO-a i sa tokom pregovora o pristupanju Crne Gore EU, kada je oblast nauke i istraživanja u pitanju, sa najvažnijim odredbama Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti, sa ciljevima Strategije NID 2012-2016, ali i planovima na izradi Strategije pametne specijalizacije, shodno ključnim politikama EU u oblasti nauke koje primjenjuje Crna Gora. Na sastanku je bilo riječi i o dva ključna projekta Ministarstva nauke, uspostavljanju prvog Centra uspješnosti u Crnoj Gori BIO- ICT, kao i o uspostavljanju prvog Naučno-tehnološkog parka.

Nakon sastanka u Ministarstvu nauke, ekspertkinja WIPO-a posjetila je Kancelariju HERIC/INVO projekta, gdje je u razgovoru sa direktorom projekta i pomoćnikom ministra nauke, mr Darkom Petrušićem dobila informacije o dosadašnjoj realizaciji tog projekta, uspostavljanju prvog Centra izvrsnosti u bioinformatici BIO-ICT i dodjeli 8 krupnih kolaborativnih grantova za oblast nauke. Gospođa Spasić je upoznata i sa Programom stipendiranja doktorskih i postdoktorskih studija koji se takođe realizuje pod ovim projektom, ali i planovima za dalju njegovu realizaciju.

U sklopu misije g-dje Spasić juče je realizovana i posjeta Zavodu za intelektualnu svojinu Crne Gore gdje je ekspertkinja WIPO-a imala prilike da u razgovoru sa g-djom Dušankom Perović, zamjenicom direktora Zavoda i njenim saradnicima predloži odgovarajuće korake na daljoj saradnji Crne Gore i WIPO-a, u kome Zavod za intelektualnu svojinu, zajedno sa Ministarstvom nauke, ima jednu od ključnih uloga.

Planirane su posjete univerzitetima Mediteran i Donja Gorica, kao i Univerzitetu Crne Gore, Privrednoj Komori Crne Gore, nakon čega će ekspertkinja WIPO-a sačiniti nalaz i predložiti dalje zajedničke korake i modalitete na planu unapređenja saradnje Crne Gore i WIPO-a.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo nauke, 02.06.2016.