Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA I DVODNEVNA RADIONICA O NACRTU ZAKONA O SPRJEČAVANJU NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA


Dana 26. maja 2016 godine u hotelu "Ramada" u Podgorici, u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, održan je okrugli sto na kome su prisustvovali članovi radne grupe za izradu Nacrta zakona i zainteresovani subjekti.

U uvodnom izlaganju generalni direktor Direktorata za bezbjednosno zaštitne poslove i nadzor Miloš Vukčević upoznao je učesnike okruglog stola sa neophodnošću donošenja novog zakona, jer je važeći Zakon o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama ("Sl. list RCG", br. 27/2007 i "Sl. list CG", br. 40/2011 - dr. zakon) donijet 2007. godine i u njegovoj primjeni uočene su određene nedorečenosti kao i otežano sprovođenje određenih odredbi zakona u praksi.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, Uprave za mlade i sport i Kluba navijača Crne Gore, koji su svojim učešćem u raspravi pomogli u definisanju odredbi zakona, a svi komentari, primjedbe i sugestije će biti razmotrene tokom trajanja javne rasprave.

Takođe, dana 30. i 31. maja 2016. godine u hotelu "Ramada" u Podgorici održana je dvodnevna radionica o Nacrtu zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, na kojoj su, uz pomoć TAIEX eksperta Dubravka Pereca, članovi radne grupe, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, Uprave za mlade i sport i predstavnica suda za prekršaje, sagledavali predložena rješenja zakona, te će se na osnovu razmatranog nastaviti rad na zakonu planiranom dinamikom.

Izvor: Vebsajt MUP, 01.06.2016.