Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SPRJEČAVANJU ZLOUPOTREBE DROGA: NVO smatraju da Komisija za droge ne može ispuniti cilj. Ističe se da su formalno-pravni propusti Rješenja i nedefinisanje načina rada Komisije, rok na koji se Komisija formira, mandat članova Komisije, rok žalbe na rješenje i ostali sadržinski elementi rješenja


NVO navode da u piše da "Komisiju čine stručnjaci iz oblasti psihijatrije, narkologije, socijalne zaštite, farmakologije, toksikologije, obrazovanja, kao i predstavnici iz drugih oblasti"

Komisija za droge Ministarstva zdravlja, u čijem su sastavu četiri ljekara - specijaliste psihijatrije, stomatološkinja, predstavnik civilnog sektora i pravnica, ne može adekvatno ispuni svrhu i cilj, smatraju u grupi nevladinih organizacija (NVO).

NVO 4 life, Juventas, Cazas i Preporod pohvalili su spremnost Ministarstva zdravlja da formiranjem stručnog tijela doprinese strateškom i zakonodavnom okviru u toj oblasti.

"Sa druge strane, mišljenja smo da Komisija u ovom sastavu ne može da na adekvatan način ispuni svrhu i cilj formiranja, odnosno postojanja, a da način na koji je formirana daje formalno ispunjenje zahtjeva, bez suštinskog i svrsishodnog pristupa planiranju djelovanja ovog tijela", kaže se u zajedničkom saopštenji tih NVO.

Ukazuje se da Komisiju čine četiri ljekara - specijaliste psihijatrije, stomatološkinja, predstavnik civilnog sektora i pravnica, kao sekretarka Komisije.

NVO navode da u Zakonu o sprječavanju zloupotrebe droga ("Sl. list CG", br. 28/2011 i 35/2013) piše da "Komisiju čine stručnjaci iz oblasti psihijatrije, narkologije, socijalne zaštite, farmakologije, toksikologije, obrazovanja, kao i predstavnici iz drugih oblasti".

Ukazuje se da jedan od glavnih principa "Strategije za sprječavanje zloupotrebe psihoaktivnih supstanci 2013-2020", Princip partnerstva - uravnotežen i multidisciplinarni pristup, konzistentnost i komplementarnost.

Navodi se taj Princip glasi da "Politika suzbijanja zloupotrebe droga u Crnoj Gori treba da integriše različite pristupe uoblasti prevencije upotrebe droga i smanjenja šteta u vezi sa upotrebom droga, da bi se stvorio jedinstven nacionalni sistem za borbu protiv zloupotrebe droga".

"Ovaj princip obuhvata mjere prevencije, smanjenje štetnih posljedica po zdravlje i društvo u cijelini u vezi sa zloupotrebom droga, psiho-socijalno liječenje i izliječenje, rehabilitaciju i resocijalizaciju zavisnika i zavisnica, kao i unapređenje kontrole snabdijevanja drogama sa ciljem smanjenja dostupnosti droge", ukazuju NVO.

One smatraju da osnovni princip multidisciplinarnog pristupa, definisan Strategijom za sprječavanje zloupotrebe droga, nije ispoštovan, i se time bitno utiče i na sam stav Ministarstva po pitanju pristupa i tretiranja problema zavisnosti od droga u Crnoj Gori.

"U Komisiji nema drugih predstavnika organizacija i institucija koje su učestvovale u pisanju Nacionalne strategije za sprečavanje zloupotrebe droga i koji učestvuju u sprovođenju aktivnosti u polju borbe protiv droge na državnom nivou", kaže se u saopštenju.

Ističe se da u Komisiji za droge nema predstavnika Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Doma zdravlja Podgorica, Ministarstva prosvjete, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Uprave policije, Uprave carina i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.

NVO navode da njihovo izostavljanje iz članstva u Komisiji smatraju velikim propustom onoga ko je bio zadužen za formiranje Komisije.

"Kao bitan propust ističemo i članstvo samo jednog predstavnika civilnog sektora u Komisiji, te smatramo da po uzoru na druge Komisije treba da bude više predstavnika civilnog sektora, čime bi se povećala transparentnost rada ovog tijela, bliža povezanost sa ciljnim grupama, te ispoštovao princip kvalitetne saradnje i partnerstva između državnih institucija i civilnog sektora", navodi se u saopštenju.

Ukazuje se da 4 life, Juventas, Cazas i Preporod u najvećem dijelu sprovode aktivnosti planirane Strategijom za sprečavanje zloupotrebe droga iz oblasti liječenja, rehabilitacije i reintegracije i smanjenja štete, te pružaju servise za više od 2000 zavisnika i zavisnica od droga i članova njihovih porodica na godišnjem nivou.

Navodi se da su napravljeni bitni propusti u postupku formiranja Komisije i odabira članova, ali i propusti koji se tiču kršenja Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 16/2016).

NVO ukazuju da je tim Zakonom definisano da zaposleni nemaju pravo na "naknade za članstvo u komisiji, savjetu i radnom tijelu, koje obrazuje državni organ, organ državne uprave, organ lokalne uprave i lokalne samouprave, nezavisno i regulatorno tijelo i pravna lica.

Ističe se da su formalno-pravni propusti Rješenja i nedefinisanje načina rada Komisije (Zakon o sprečavanju zloupotrebe droga), rok na koji se Komisija formira, mandat članova Komisije, rok žalbe na rješenje i ostali sadržinski elementi rješenja.

"Molimo Vas da još jednom preispitate donesenu odluku/rješenje, te razmotrite opravdanost formiranja Komisije u ovom sastavu, uključite predstavnike navedenih institucija i organizacija, kao i da se ovom problemu posveti pažnja i ispoštuje princip multidisciplinarnog pristupa definisan strateškim okvirom, kako bi Komisija mogla kvalitetno izvršavati zadatke zbog kojih je formirana", poručile su te NVO.

Izvor: Vebsajt Vijesti, 02.06.2016.