Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

MINISTARSTVO NAUKE: Info dani povodom objavljene grant šeme "Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije" u okviru IPA IV komponente


 Na sajtu Ministarstva finansija – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), 2. juna 2015. godine, objavljena je informacija o održavanju Info dana koji se odnose na Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru grant šeme "Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije" u okviru Mjere 2.2 "Podrška unapređenju inovativnih kapaciteta visokog obrazovanja, istraživanja i privrede", a koji se implementira u okviru IPA IV Operativnog programa za razvoj ljudskih resursa 2012-2013, broj objave: EuropeAid/136938/ID/ACT/ME.

Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija Crne Gore poziva sve potencijalne aplikante da uzmu učešće na sljedećim Info danima:

Datum

Grad

Mjesto održavanja

Vrijeme

Utorak,9. Jun 2015

Podgorica

Sala za sastanke Univerziteta Crne Gore (zgrada Rektorata)

Cetinjska br.2

11:00 h

Srijeda, 24.Jun 2015

Podgorica

Sala za sastanke Univerziteta Crne Gore (zgrada Rektorata)

Cetinjska br.2

11:00 h

Grant šema namijenjena je sljedećim ciljnim grupama koje mogu biti ili nosioci granta ili partneri:

- Naučnoistraživačke institucije;

- Mikro, mala i srednja preduzeća;

- Visokoobrazovne institucije;

- Nevladine organizacije;

- Socijalni partneri: Unija poslodavaca, udruženja zaposlenih i sindikati;

- Centri izvrsnosti i Naučno tehnološki parkovi.

IPA IV Operativni program za razvoj ljudskih resursa 2012-2013, realizuje se u okviru predpristupne podrške Evropske unije Crnoj Gori. Operativnu strukturu IPA IV komponente koja se odnosi na razvoj ljudskih resursa čine: Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Tijelo odgovorno za Operativni program u cjelosti-BROP (Body Responsible for Operational Programme), Ministarstvo finansija-Direktorat za finansiranje i ugovaranje EU pomoci, Ministarstvo prosvjete (BRPM-Body Responsible for Priority Measure) kao i Ministarstvo nauke (BRPM-Body Responsible for Priority Measure).

Ministarstvo nauke odgovorno je za realizaciju Mjere 2.2 "Unapređenje inovativnih kapaciteta visokog obrazovanja, nauke i privrede", u okviru koje se i realizuje Grant šema ""Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije". Cilj pomenute Grant šeme je čvršće povezivanje akademskog i privrednog sektora, što je i jedan od tri prioritetna cilja Strategije naučno-istraživačke djelatnosti 2012-2016. Dodijeljena bespovratna sredstva EU biće moguće koristiti za razvoj prototipova, inovativnih proizvoda, usluga, organizacionih modela, unapređenja vještina ljudskih resursa.

Ukupna vrijednost grant šeme je 749.442,00 eura, pri čemu minimalni iznos granta iznosi 3.000,00 eura, a maximalni iznos je 25.000,00 eura.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo nauke, 02.06.2015.