Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Nacrt zakona o planiranju i izgradnji

03.05.2017.


Vlada Crne Gore je na 23. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, utvrdila Nacrt zakona o planiranju i izgradnji s Programom za održavanje javne rasprave. U diskusiji je iskazana snažna i jednoglasna podrška novom konceptu procesa planiranja i izgradnje kojim su, kao osnovne ciljevi, između ostalog, određeni: ravnomjeran i regionalno uravnotežen prostorni razvoj; racionalno i efikasno korišćenje i očuvanje prostornih potencijala i zaštita prirodnih dobara; njegovanje i razvijanje regionalnih prostornih osobenosti, identiteta i ambijentalnih svojstava područja; zaštita i unapređenje kulturnih dobara; podsticanje investicionog ambijenta usmjerenog na razvoj i povećanje kvaliteta prostora; primjena najbolje prakse u razvoju urbanih cjelina, kao i unapređenje arhitektonskog kvaliteta objekata i zaštita od zemljotresa i drugih elementarnih nepogoda.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je zaduženo da organizuje javnu raspravu o Nacrtu zakona u trajanju od 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva i da, nakon toga, pripremi i Vladi dostavi Predlog zakona, s Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi.

Usvojen je i Izvještaj o stanju uređenja prostora u 2016. godini s Predlogom programa uređenja prostora za 2017. godinu. Izvještaj predstavlja prikaz stanja i utvrđenih problema na državnom i lokalnom nivou, sa ciljem sagledavanja cjelovite i objektivne slike crnogorskog prostora, kao najvažnijeg nacionalnog resursa. Prioritetni zadaci u oblasti uređenja prostora u narednom periodu biće usmjereni na očuvanje identiteta i snažniju afirmaciju crnogorskog prostora, zaustavaljanje negativnih pojava u prostoru, saniranje posljedica ne samo bespravne, već i planske, a vizuelno neusklađene gradnje, kao i uspostavljanje odgovornog odnosa građana prema urbanoj sredini.

Predlog programa uređenja prostora za 2017. godinu temelji se na potrebi da se koncept ekonomskog, a samim tim i prostornog razvoja postepeno mijenja i usaglašava sa novim, savremenim načinom uređenja prostora, prilagođenim razvojnim potrebama i interesima Države.

U okviru redovnog izvještavanja o procesu pristupanja Evropskoj uniji, Vlada je usvojila Trinaesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar – mart 2017.

Vlada je usvojila Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa u 2016. godini. Na bazi podataka iz Izvještaja ocijenjeno je da je realizacija mjera i aktivnosti definisanih Akcionim planom uslovila trend oporavka indikatora tržišta rada tokom pojedinih kvartala, koji se ogledaju u smanjenju anketne stope nezaposlenosti uz povećanje zaposlenosti u odnosu na početak godine. Međutim, izvještajni period karakteriše i kontinuiran nivo rasta registrovane nezaposlenosti, što je posljedica primjene zakonskog rješenja koji reguliše sistem socijalne i dječije zaštite.

Usvojena je Informacija o stepenu realizacije Metodologije izbora kritične informatičke infrastrukture. Kritična informatička infrastruktura odnosi se na informacione sisteme organa čijim bi se prekidom rada ili uništenjem ugrozili život, zdravlje, bezbjednost građana i funkcionisanje države i od čijeg funkcionisanja zavisi vršenje djelatnosti od javnog interesa. U skladu sa porastom bezbjednosnih izazova, rizika i prijetnji, kao i činjenicom da je kritična informatička infrastruktura prepoznata kao jedan od prioriteta u evropskim i evroatlanskim procesima, nadležne institucije su zadužene nastave aktivnosti na njenoj sveobuhvatnoj zaštiti.

Vlada je dala saglasnost da se Opština Plužine kreditno zaduži kod Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, na iznos od 250.000,00 eura u cilju finansiranja rekonstrukcije dionice puta Borikovača-Brštanovica i sanacije sportskog terena u Plužinama.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 27.04.2017.


Naslov: Redakcija