Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O TURIZMU: Fizičko lice može iznajmljivati gostima sobe, apartmane i kuće za odmor, čiji je vlasnik ili nosilac prava korišćenja, do ukupno najviše 7 soba, odnosno 15 kreveta. Odobrenje za rad, na zahtjev izdaje nadležni organ lokalne uprave rješenjem. tj. Sekretarijat za razvoj preduzetništva


Na sajtu www.booking.com reklamira se veliki broj apartmana i soba za izdavanje koji nisu registrovani za tu djelatnost kod nadležnih organa i na taj način predstavljaju nelojalnu konkurenciju, te je dogovoreno da se Sekretarijat za razvoj preduzetništva, u cilju suzbijanje sive ekonomije, zvanično obrati firmi "Booking.com" sa zahtjevom, da na sajtu objavljuju samo legalne izdavaoce smještaja.

Kako je saopšteno iz Sekretarijata za razvoj preduzetništva, njihov sekretar, Marko Ćulafić i pomoćnik sekretara, Enis Ljuljanović, su se, upravo u cilju suzbijanje sive ekonomije na teritoriji Glavnog grada po pitanju izdavanja privatnog smještaja, sastali sa predstavnicima Udruženja hotelijera Podgorice.

Kako bi se izdavaoce privatnog smještaja upoznali sa svim detaljima koji su vezani za proceduru pribavljanja odobrenja za rad i imali mogućnost da legalizuju privatni smještaj, iz Sekretarijata navode da u skladu sa Zakonom o turizmu ("Sl. list CG", br. 61/2010, 40/2011 - dr. zakon, 53/2011 - dr. zakon i 31/2014) fizičko lice može davati sljedeće ugostiteljske usluge: iznajmljivati gostima sobe, apartmane i kuće za odmor, čiji je vlasnik ili nosilac prava korišćenja, do ukupno najviše 7 soba, odnosno 15 kreveta;

Odobrenje za rad, na zahtjev izdaje nadležni organ lokalne uprave rješenjem. tj. Sekretarijat za razvoj preduzetništva;

Zahtjev sadrži:

1) ime i prezime, jedinstveni matični broj i adresu;      

2) mjesto i adresu objekta u kojem se pruža usluga;

3) vrstu ugostiteljske usluge i strukturu smještajnih kapaciteta sa ukupnim brojem ležaja.

 Uz zahtjev podnose se sljedeći dokazi:

1) da je podnosilac zahtjeva punoljetan;

2) da je podnosilac zahtjeva vlasnik, odnosno član porodičnog domaćinstva vlasnika objekta (sobe za iznajmljivanje, turističkog apartmana ili kuće za iznajmljivanje),

3) da objekti (sobe za iznajmljivanje, turističkog apartmana ili kuće za iznajmljivanje), ispunjavaju uslove u skladu sa propisima;

4) da sobe za iznajmljivanje, turistički apartmani ili kuće za iznajmljivanje, odnosno kamp ispunjavaju uslove u pogledu gradnje, u skladu sa propisima kojima se uređuje izgradnja objekata".

Izvor: Vebsajt CdM, 02.03.2016.