Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O RADU: Trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme produženo je na 36 mjeseci, a ugovor o radu van prostorija poslodavca: rad na daljinu, rad od kuće i rad u domaćinstvu, tretira se kao posebna vrstu ugovora o radu

02.12.2019.


Vlada je utvrdila Predlog zakona o radu, čiji su osnovni ciljevi suzbijanje sive ekonomije, fleksibilnost na tržištu rada i zaštita prava zaposlenih.

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić je na pres konferenciji rekao da je Nacrtu zakona prethodio dugogodišnji rad i saradnja svih socijalnih partnera, čime je uspostavljena dodatna praksa jačanja socijalnog dijaloga.

U svim projektovanim ciljevima obezbijeđena je adekvatna norma, a zakon će dati odgovore na sve ciljeve.

Novi Zakon ima 40 normi više u odnosu na Zakon o radu ("Sl. list CG", br. 49/2008, 26/2009 - ispr., 88/2009 - dr. zakon, 26/2010 - dr. zakon, 59/2011, 66/2012, 31/2014, 53/2014 - dr. zakon i 4/2018 - odluka US) koji je trenutno na snazi.

Zakon je donijet u transparentnoj proceduri, uz konsultacije i komentare važnih partnera kao što su Svjetska banka i MMF.

"Pozitivno mišljenje od strane Evropske komisije dobijeno je 13. novembra 2019. godine, nakon čega je usaglašen sa Sekretarijatom za zakonodavstvo i proslijeđen Vladi Crne Gore na utvrđivanje", ukazao je Purišić.

On je naveo neke od ključnih novina, a to su: obaveza poslodavcu koji ima više od 10 zaposlenih da ima akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, zasnivanje radnog odnosa danom stupanja na rad.

"Trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme produženo je na 36 mjeseci umjesto dosadašnjih 24 mjeseca. Nadalje, novi Zakon predviđa ugovor o radu van prostorija poslodavca: rad na daljinu, rad od kuće i rad u domaćinstvu, kao posebnu vrstu ugovora o radu, zatim zaključivanje Ugovora o radu preko Agencije za privremeno zapošljavanje, ali ne duže od 24 mjeseca", naveo je Purišić.

Ministar je dodao i da se shodno novim Zakonom godišnji odmor ne može zamijeniti novčanom naknadom, što je neprikosnoveno pravo zaposlenog.

"Zakon propisuje i isplatu zarade isključivo preko žiro računa, a obračun zarade će imati snagu izvršne isprave, zatim zaštitu od prestanka radnog odnosa na određeno vrijeme dok traje trudničko i porodiljsko odsustvo", ukazao je Purišić.

Zakonom je predviđena i posebna zaštita zaposlenog kod poslodavca, Inspekcije rada, Agencije za MRRS i sudova.

"Sporazumni raskid radnog odnosa proizvodiće dejstvo samo kad se ovjeri kod nadležnog organa", dodao je Purišić.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo rada i socijalnog staranja, 28.11.2019.


Naslov: Redakcija