Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Odbačena inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja i Poslovnika Ustavnog suda Crne Gore. Utvrđena neustavnost odredbe Sudskog poslovnika

02.12.2019.


Ustavni sud je, na XI sjednici, održanoj 28. novembra 2019. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda, u predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti drugih propisa i opštih akata:

u predmetu U-I broj 25/19, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 9. Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja ("Sl. list CG", br. 29/2013 i 16/2016 - dr. zakon).

u predmetu U-II broj 69/18, donio Odluku:

I UKIDA SE Odluka, broj 03-3057, koju je donio Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici od 21. septembra 2018. godine i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke.

II ODBACUJE SE zahtjev za obustavu izvršenja Odluke Vijeća Ekonomskog fakulteta u Podgorici, broj 01/12925, od 19. novembra 2018. godine, donijeta na osnovu osporene Odluke.

III Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore i na način na koji je Odluka objavljena.

u predmetu U-II broj 62/18, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba Tarifnog broja 3. stav 1. tač. 1., 2.,3., 4., 5., 6., 7. i 8. i st. 2., 3. i 4. Taksene tarife za lokalne komunalne takse, koja je sastavni dio Odluke o lokalnim komunalnim taksama ("Sl. list RCG - Opštinski propisi", br. 9/2007 i "Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 9/2011, 13/2012, 27/2015, 36/2015 - ispr., 16/2017, "Sl. list CG" 31/2017 - odluka US i "Sl. list CG - Opštinski propisi" br. 47/2017), koju je donijela Skupština Glavnog grada – Podgorice.

u predmetu U-II broj 10/19, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 2. stav 1. alineja 9. Odluke o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti ("Sl. list CG", br. 29/2009 i 39/2019), koju je donijela Vlada Crne Gore, na sjednici od 2. aprila 2009. godine.

u predmetu U-II broj 28/19, većinom glasova, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 103 stav 4 Poslovnika Ustavnog suda Crne Gore ("Sl. list CG", br. 7/2016).

u predmetu U-II broj 47/16, donio Odluku:

I Utvrđuje se da odredba člana 188. stav 2. Sudskog poslovnika ("Sl. list CG", br. 65/2016), koji je donijelo Ministarstvo pravde Crne Gore, u vrijeme važenja, nije bila u saglasnosti s Ustavom i zakonom.

II Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore i na način na koji je objavljen Sudski poslovnik.

u predmetu U-II broj 16/18, donio Odluku:

I Ukidaju se odredabe člana 9. i člana 10. stav 2. Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 29/2012), koju je donijela Skupština opštine Budva i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke.

II Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore i na način na koji je objavljena Odluka.

u predmetu U-II broj 36/18, donio Odluku:

I UKidaju se odredbe člana 17 Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 26/2012), koju je donijela Skupština opštine Herceg Novi i prestaju da važe danom objavljivanja ove odlue.

II Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore i na način na koji je objavljena Odluka.

u predmetu U-II broj 41/18, donio Odluku:

I Ukidaju se odredbe člana 19.st. 5. i 6. Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 35/2013, 19/2014 i 2/2018), koju je donijela Skupština opštine Plav i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke.

II Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore i na način na koji je objavljena Odluka.

u predmetu U-II broj 50/18, donio Odluku:

I Utvrđuje se da odredba člana 11. stav 1. tačka 11. Odluke o auto-taksi prevozu na teritoriji Opštine Bijelo Polje ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 11/2018), koju je donijela Skupštine opštine Bijelo Polje, u vrijeme važenja, nije bila u saglasnosti s Ustavom i zakonom.

II Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore i na način na koji je objavljena Odluka.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 28.11.2019.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija