Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O STRANCIMA: Puna primjena propisa počela 1. novembra 2015. godine


Zakon o strancima ("Sl. list CG", br. 56/2014 i 28/2015 - dalje: Zakon) počeo je da se primjenjuje u cjelini 1. novembra 2015. godine, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

 Iz Ministarstva su naveli da je izmjenama Zakona, koje su stupile na snagu 3. juna 2015. godine, odložena primjena njegova tri člana.

Primjena članova 64, 66 i 133 stav 1 tačka 7, odložena je do 1. novembra, što znači da će se od tog datuma Zakon primjenjivati u cjelini, naveli su iz Ministarstva.

Oni su objasnili da su to članovi kojima se propisuje ograničenje za zapošljavanje stranaca, potvrda Zavoda za zapošljavanje ZZZ, kao i novčana kazna za prekršaj, ako je poslodavac dao pisanu ponudu za zapošljavanje stranca prije dobijanja potvrde Zavoda.

Ograničenje za zapošljavanje stranaca, u smislu Zakona, znači da se dozvola za privremeni boravak i rad stranca može izdati samo ako na evidenciji ZZZ nema nezaposlenih osoba koje ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa na određenim poslovima, ili je osoba sa te evidencije odbila zasnivanje radnog odnosa na tim poslovima, dodali su iz Ministarstva.

Potvrdom ZZZ, kako su naveli, dokazuje se da nema ograničenja za zapošljavanje stranca.

Na osnovu potvrde poslodavac može dati pisanu ponudu za zapošljavanje stranca na određenom radnom mjestu, što je jedan od dokaza o opravdanosti zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad stranca, u postupku kod Ministarstva unutrašnjih poslova, naveli su iz Ministarstva.

Izvor: Vebsajt CdM, 1.11.2015.