Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 30. oktobra 2015. godine održane sednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Anketnog odbora, Odbora za međunarodne odnose i iseljenike - Data saglasnost za izbor nezavisnog revizora finansijskih izvještaja CBCG, podržani finansijski izvještaji RAE i KHOV i podržan Izvještaj o realizaciji Akcionog plana NPZP 2012 - 2015, pokrenut postupak za utvrđivanje predloga za izbor bankarskog Ombudsmana


118. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, na śednici održanoj 30. oktobra 2015. godine, a shodno članu 76 stav 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Sl. list CG", br. 40/2010, 46/2010 - ispr. i 6/2013 - odluka US), razmotrio je zahtjev za davanje saglasnosti za izbor međunarodno priznatog nezavisnog spoljnjeg revizora finansijskih izvještaja CBCG i saglasio se da se za nezavisnog revizora izabere "KPMG" d.o.o. Podgorica i "KPMG" d.o.o. Beograd.

Odbor je razmotrio i jednoglasno podržao Izvještaj o realizaciji godišnjeg Akcionog plana nacionalnog programa zaštite potrošača (NPZP) 2012 - 2015 za period jul 2014 – jun 2015. Takođe, Odbor je razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Finansijski izvještaj sa Izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2014. godinu i Finansijski izvještaj sa izvještajem nezavisnog revizora o reviziji finansijskih iskaza Komisije za hartije od vrijednosti za 2014. godinu.

Na kraju, Odbor je shodno članu 92 stav 2 Zakona o bankama ("Sl. list CG", br. 17/2008, 44/2010 i 40/2011 - dr. zakon) pokrenuo postupak za utvrđivanje predloga za izbor bankarskog Ombudsmana.

Deseta śednica Anketnog odbora u vezi sa Duvanskim kombinatom Podgorica AD u stečaju

Na śednici održanoj 30. oktobra 2015. godine dogovoreno je da članovi Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Duvanskog kombinata Podgorica AD u stečaju, imajući u vidu rok utvrđen članom 6 Odluke o otvaranju parlamentarne istrage i obrazovanju anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Duvanskog kombinata AD u stečaju ("Sl. list CG", br. 42/2015), kao i obavezu podnošenja Izvještaja Odbora Skupštini Crne Gore, u skladu sa članom 9 Zakona o parlamentarnoj istrazi ("Sl. list CG", br. 38/2012), do ponedeljka, 2. novembra 2015. godine dostave eventualne sugestije nakon čega bi se utvrdio Predlog izvještaja.

66. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike održao je 30. oktobra 2015. godine śednicu, na kojoj je jednoglasno dato pozitivno mišljenje na predlog da Milorad Šćepanović, bude izabran za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Južnoafričkoj Republici, Federalnoj Demokratskoj Republici Etiopiji i Afričkoj uniji (AU), na nerezidentnoj osnovi.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 30.10.2015.

SKUPŠTINA CG: 2. novembra 2015. godine nastavak Treće śednice drugog redovnog zasijedanja u 2015. godini - Premijerski sat

Nastavak Treće - posebne śednice drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2015. godini biće održan 2. novembra 2015. godine, sa početkom u 11 časova, u Velikoj sali.

Dnevni red:

- Premijerski sat i poslanička pitanja

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 01.11.2015.