Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SVE BUDŽETSKE OBAVEZE SERVISIRAJU SE REDOVNO

02.10.2020.


Plate, penzije - odnosno sve budžetske obaveze, i pored niže naplate prihoda od plana, servisiraju se redovno i u skladu sa definisanom potrošnjom utvrđenom rebalansom budžeta, ukazali su iz Ministarstva finansija odgovarajući na pitanje da li ima utemeljenja u nedavnim izjavama da je budžetska kasa prazna i da se namjerno prazni, da "već u novembru ne bude novca za isplatu penzija i plata".

"Tome svjedoče i redovni izvještaji Ministarstva finansija o izvršenju rashoda budžeta koji su javno dostupni", kažu u Ministarstvu.

Iz ovog resora Vlade su saopštili da je za nama najveći pad prihoda u odnosu na prvobitno planirano.

"Izražena sezonalnost naplate prihoda uslovljenih efektima ljetnje turističke sezone ukazuje da je najveći pad prihoda u odnosu na prvobitno planirano za nama. Tako da očekujemo da će u mjesecima do kraja tekuće godine naplata prihoda biti stabilna. Imajući u vidu neizvjesnost kada je u pitanju stavljanje pod kontrolu pandemije virusa kovid-19, budući da su mjere na suzbijanju pandemije značajno ograničavale ekonomske tokove do sada - to je još jedan od faktora koji će u najznačajnijoj mjeri opredjeljivati naplatu prihoda do kraja godine", ocijenili su iz Ministarstva finansija odgovarajući na pitanje kakav priliv očekuju u narednom periodu.

Što se dosadašnjeg punjenja tiče, iz ovog resora navode da je bila niža naplata po osnovu PDV.

"Imajući u vidu izraženu sezonalnost kada je u pitanju punjenje budžeta u ljetnjim mjesecima, a koje je uslovljeno efektima ljetnje turističke sezone, podaci o realizaciji prihoda pokazuju da je naplata ispod plana utvrđenog Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu za 2020. Razlog je prevashodno niža naplata prihoda po osnovu PDV uslovljena manjim prometom koji ostvaruju prije svega strani turisti", naveli su iz Ministarstva.

I pored značajno većeg pada prihoda od turizma, naplata prihoda budžeta u dosadašnjem periodu ne prati visoke stope pada.

"Prihodi bilježe pad na nivou od oko 2 odsto u odnosu na planirano rebalansom budžeta", objasnili su iz ovog resora.

Podsjetimo da su, po podacima Ministarstva finansija koje su nedavno saopštili, prihodi budžeta za prvih sedam mjeseci ove godine bili 881,9 miliona ili 19,1 odsto procijenjenog BDP, što je za 12,3 miliona ili 1,4 odsto manje u odnosu na one planirane izmjenama i dopunama Zakona o budžetu.

Niža naplata prihoda u odnosu na planirane prevashodno je rezultat manje naplate poreza na potrošnju, od čega je PDV ostvaren ispod plana za 21,8 miliona ili 6,7 odsto, dok je naplata akciza ispod planiranih za 2,9 miliona ili 2,4 odsto - pokazuju podaci Ministarstva finansija.

Nižu naplatu prihoda dominantno, kako kažu, uslovljava pad prometa u unutrašnjoj i spoljnoj trgovini, što u prvom redu zavisi od turističke sezone, odnosno ostvarenih prihoda koji se generišu po osnovu dolazaka stranih turista.

Porezi i doprinosi na zarade zabilježili su kumulativan rast u odnosu na plan u iznosu od 10,7 miliona ili 3,4 odsto, pri čemu je porez na dohodak veći za 1,8 miliona ili 3,1 odsto u odnosu na planirani.

Doprinosi su u odnosu na planirane veći za 8,9 miliona ili 3,5 odsto, kao rezultat subvencionisanja dijela zarada zaposlenih koje su nastavili da sprovode i u okviru trećeg paketa Vladinih mjera, ali i blagog rasta zarada zaposlenih u prosvjeti i zdravstvu.

"Pored navedenog, u posmatranom periodu zabilježena je i veća naplata prihoda po osnovu poreza na dobit u odnosu na planiranu kao rezultat snažnog rasta ekonomske aktivnosti iz prošle godine", navodi se u informaciji.

"Izdaci budžeta su za prvih sedam mjeseci iznosili 1,15 milijardi ili 25 odsto BDP i u odnosu na planirane veći su za 6,5 miliona, odnosno 0,6 odsto. U poređenju sa istim periodom prošle godine, izdaci budžeta su veći za 113,5 miliona ili 10,9 odsto i to kao rezultat sprovođenja paketa mjera usmjerenih na suzbijanje negativnih efekata pandemije i pomoć građanima i privredi kao i većeg izdvajanja za potrebe finansiranja zdravstvenog sistema u uslovima pandemije", pojasnili su ranije iz Ministarstva.

Podaci Ministarstva pokazuju da su kapitalni izdaci bili 109,2 miliona, što je za 4,3 miliona ili 4,1 odsto više od planiranih. To je, kako je objašnjeno, rezultat nastavka implementacije kapitalnih projekata.

"Kapitalni budžet je u periodu od januara do kraja jula realizovan u ukupnom iznosu od 87,3 miliona, što je za pet miliona više od plana, dok je u odnosu na prethodnu godinu manje za 24 miliona eura", naveli su ranije u dokumentu.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 30.09.2020.


Naslov: Redakcija