Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ODLUKE O NAKNADI ZA URBANU SANACIJU: Komunalije upola jeftinije za bespravne objekte

02.10.2020.


Svi građani koji imaju bespravne objekte osnovnog stanovanja komunalije će plaćati upola jeftinije, predviđeno je odlukom o naknadi za urbanu sanaciju koja je u narednih 15 dana na javnoj raspravi. Ovom odlukom predviđeno je niz povlastica za građane.

"Za pomoćne objekte koji služe korišćenju stambenog i drugog objekta (podzemne i nadzemne garaže, bazeni, ostave, septičke jame, bunari, ograde) naknada se umanjuje za 80 odsto, za objekte čiji vlasnik ili član porodičnog domaćinstva ima prioritet u ostvarivanju prava na socijalno stanovanje u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na socijalno davanje naknada se umanjuje za 90 odsto. Naknada za otvoreni prostor na parceli koji je projektovan za obavljanje djelatnosti umanjuje se za 50 odsto, a za garaže 80 odsto", piše u odluci.

Visina naknade utvrđuje se u zavisnosti od zone, a po ovoj odluci postoji šest zona i to la, I, II, III, IV, V, VI. U odnosu prethodnu odluku koja je tretirala ovu oblast odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte cijene po zonama su ostale nepromijenjene.

Tako je u 1a zoni komunalije po kvadratu bespravnog objekta koštaju 141,56 eura, u I zoni, 136,68 eura, u II zoni 9,63, a u III zoni 73,22 eura.

U IV zoni komunalije po kvadratu bespravnog objekta su procijenjene na 63,46 eura, u V zoni 48,81 dok u u šestoj zoni besplatne.

Odlukom se uvode i rješenja o legalizaciji bespravnih objekata.

"Postupci u kojima je organ nadležan za izdavanje rješenja o legalizaciji bespravnih objekata dostavio elaborat premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta ili dijela objekta Agenciji na obračun naknade, do dana stupanja ove odluke, okončaće se po odredbama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte", naznačeno je u odluci.

Odluka je na javnoj raspravi zaključno sa 10. oktobrom.


IZVOR: Vebsajt CdM, 29.09.2020.


Naslov: Redakcija