Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

INICIJATIVA ZA IZMJENE ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU: Predlaže se uvođenje fiksne koncesione naknade, definisane kao iznos koji koncesionar ponudi na javnom konkursu, a ne može biti manja od 100 hiljada eura po godini trajanja koncesije. Uvodi se obaveza koncesionara da otvori poseban namjenski račun na kojem bi bila evidentirana sredstva nagradnog fonda, da ispuni odgovarajuće prostorno-tehničke uslove za priređivanje lutrijskih igara na sreću, kao i da posjeduje ateste, odnosno sertifikate za aparate za javno izvlačenje dobitaka


Poslanici u parlamentu, njih 32, na inicijativu poslanika Miloša Konatara i Dritana Abazovića, predložili su izmjene Zakona o igrama na sreću ("Sl. list RCG", br. 52/2004 i "Sl. list CG", br. 13/2007, 40/2011 - dr. zakon i 61/2013 - dalje: Zakon), kojim se uvodi više reda i na bolji način štiti javni interes u toj oblasti.

Inicijatori Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o igrama na sreću traže da se za 15. septembar zakaže vanredna sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj bi se razmatralo ovo pitanje.

"Glavni razlog za hitno usvajanje izmjena tog Zakona je taj što postojeća koncesija koju posjeduje Lutrija Crne Gore za priređivanje lutrijskih igara na sreću ističe 31. decembra. Do kraja godine će biti raspisan konkurs za dodjelu nove koncesije za priređivanje ove vrste igara na sreću, ali važeće odredbe Zakona zbog svoje zastarelosti nedovoljno efikasno štite javni interes", navodi se u saopštenju.

 Zato bi, kako se dodaje, prije raspisivanja javnog konkursa taj Zakon morao biti unaprijeđen.

"Predloženim izmjenama se uvodi postojanje fiksne koncesione naknade. Na ovaj način se ispravlja postojeća nelogičnost, pogotovo što kod priređivanja lutrijskih igara na sreću postoji monopol jednom priređivaču", smatraju u URA-i.

Fiksna koncesiona naknada je, kako se dodaje, definisana kao iznos koji koncesionar ponudi na javnom konkursu, a ne može biti manja od 100 hiljada eura po godini trajanja koncesije

Prijedlog zakona propisuje jasne kriterijume na osnovu kojih treba da budu vrjednovane ponude na javnom konkursu za dobijanje koncesije za lutrijske igre na sreću.

Takođe, unaprijeđuje se postojeće određenje pojma nagradnog fonda i uvodi obaveza da koncesionar otvori poseban namjenski račun na kojem bi bila evidentirana sredstva nagradnog fonda.

Kako postojeće zakonsko rješenje ne propisuje bilo kakve prostorno-tehničke uslove, sertifikate za aparate za javno izvlačenje, kao ni bilo kakvu nadležnost Uprave za igre na sreću u pogledu kontrole svih ovih činjenica, uvodi se obaveza da koncesionar mora ispunjavati odgovarajuće prostorno-tehničke uslove za priređivanje lutrijskih igara na sreću, kao i da posjeduje ateste, odnosno sertifikate za aparate za javno izvlačenje dobitaka.

Izvor: Vebsajt RTCG, 01.09.2016.