Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SAOPŠTENJE UPRAVE CARINA POVODOM IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O AKCIZAMA

02.08.2017.


Dana 31.07.2017. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama („Sl.  list Crne Gore“ br. 50/17), koji je stupio na snagu 01.08.2017. godine. Njime su u akcizni sistem Crne Gore novi akcizni proizvodi i to:  

-       tečnosti za punjenje elektronskih cigareta,

-       nesagorjevajući duvan (u grupi duvanskih proizvoda) i

-       ugalj (u grupi mineralnih ulja, njihovih derivata i supstituta).

Na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, shodno članu 49b Zakona o akcizama, akciza se plaća u iznosu od 0,9 eura/mililitru.

Na nesagorijevajući duvan shodno članu 49a Zakona o akcizama,  akciza  se plaća po kilogramu neto mase u iznosu od 40% minimalne akcize na 1000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosječne ponderisane  maloprodajne cijene cigareta. Što znači, da pri specifičnoj akcizi na cigarete od 30€ na 1000 komada i prosječnoj ponedrisanoj maloprodajnoj cijeni ciagreta od 1,9 € po paklici, akciza na nesagorijavjući duvan iznosi do 31.12.2017. godine 24,16 €/kg neto mase tog proizvoda.

Na ugalj shodno članu 53a Zakona o akcizama, akciza se plaća  po gigadžulu (GJ) bruto toplotne vrijednosti u iznosu od 0,30 eura, dok će se u periodu od 01.avgusta 2017.godine do 31.decembra 2018.godine plaćati  akciza u iznosu od 0 eura..

Navedenim izmjenama i dopunama povećana je visine akcize za sledeće proizvode :

-       etil alkohol sa 650€ na 850€po hektolitru čistog alkohola do 31.12.2017.godine;

-       •specifična akciza na cigarete sa 24e na 30e na 1000 komada cigareta do 31.12.2017.godine;

-       fino rezani duvan sa 25e na 54e po kg tog proizvoda.

Dalja dinamika rasta visine akcize na etil alkohol i specifične akcize na cigarete propisana je u članovima 80g i 80f, dok je dinamika rasta visine akcize na gaziranu vodu i ugalj, propisana članovima 80i i 80h.

Informacije o akciznim proizvodima, visinama akcize i načinu obračuna možete preuzeti na linkovima:

Akcizni prilog sa promjenama na dan 01 08 2017

Uputstvo obračuna akciznih dazbina

Obračun razlike akcize na etil alkohol

Članom 36a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama uvedena je obaveza obračunavanja, prijavljivanja i plaćanja akcize  kod povećanja visine akcize.

Shodno navedenom proizvodači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko, i/ili trgovinu na malo, koji na dan prije povećanja visine akcize imaju na zalihama akcizne proizvode, dužni su, da izvrše popis zaliha tih proizvoda, i da na zatečene zalihe izvrše obračun razlike akcize prema iznosima i stopama propisanim Zakonom o akcizama.

Navedenu obavezu nemaju lica koja obavljaju trgovinu na veliko, i/ili trgovinu na malo duvanskim proizvodima.

Popis zaliha akciznih proizvoda i obračun razlike akcize podnosi se na Obrascu „AKC-ORA“, nadležnim područnim jedinicama Uprave carina (Carinarnicama: Podgorica, Bar, Kotor i Bijelo Polje) prema sjedištu privrednog subjekta, u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do povećanja višine akcize, dakle u ovom slučaju rok je do 15 septembra 2017.godine, do kada se razlika akcize mora uplatiti.

Žiro-račun za uplatu razlike akcize možete preuzeti ovdje.

Obrazac AKC-ORA možete preuzeti ovdje.

U skladu sa članovima 17 i 45a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, akcizni obveznik je i privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji se bavi proizvodnjom jakog alkoholnog pića radi stavljanja u promet, koji je upisan u odgovarajući registar proizvođača jakih alkoholnih pića, i proizvodi do 500 litara jakog alkoholnog pića na godišnjem nivou.

Akciza na jaka alkoholna pića, koja proizvodi mali proizvođač jakih alkoholnih pića i koja se puštaju u promet na teritoriji Crne Gore, plaća se u iznosu od 300 eura po jednom hektolitru čistog alkohola, počev od 01. januara 2018. godine. Bliži način i postupak obračunavanja i plaćanja akcize kao i podnošenja izvještaja od strane malih proizvođača jakih alkoholnih pića utvrdiće se propisom Ministarstva.


IZVOR: Vebsat Uprave carina Crne Gore, 01.08.2017.


Naslov: Redakcija