Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PKCG: Sjednica Odbora za privredno zakonodavstvo 2. jula 2015. godine


Sjednica Odbora za privredno zakonodavstvo će se održati 2. jula 2015. godine u 10 časova.

Na dnevnom redu sjednice su nacrt Zakona o radu, informacija o primjeni Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Sl. list CG", br. 37/2011) i informacija o primjeni Zakona o zaštiti lica i imovine ("Sl. list CG", br. 1/2014 i 6/2014 - ispr.).

Izvor: Vebsajt Privredne komore Crne Gore, 01.07.2015.

PKCG: Odbor udruženja špeditera održao sjednicu 30. juna 2015. godine: Razmotreno popunjavanje jedinstvene carinske isprave (JCI) u skladu sa nadogradnjom carinskog informacionog sistema

Odbor udruženja špeditera Privredne komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. juna 2015. godine, razmatrao je poslovanje u ovoj oblasti, novine u ralizaciji poslova posredstvom informacionog sistema Uprave carina, te mogućnosti uključivanja u projekat Erasmus namijenjen preduzetnicima početnicima.

Predstavnici Uprave carina upoznali su članove odbora sa popunjavanjem jedinstvene carinske isprave (JCI) u skladu sa nadogradnjom carinskog informacionog sistema. Izmjene u CIS-u odnose se na novine u vezi sa porezom na kafu, zatim na centralnu evidenciju licenci i odobrenja (R54) i nadogradnju elektronske razmjene podataka.

Predstavnik Uprave carina, Danilo Minić, pojasnio je da su zavisne rubrike na JCI za potrebe evidencije i obračuna dažbina poreza na kafu R33P1 – tarifni broj, R38 – neto masa, R44 – priložene isprave, te da su šifre sa oznakom P (porezi i takse) u ovom slučaju: P60 - neto masa kafe sadržana u proizvodu izražena u kilogramima, P61 - oznaka poreskog skladišta i P62 - obračunati porez na kafu koja se unosi u poresko skladište (odlaganje plaćanja poreza). Šifarnik vrste dažbina se dopunjava stavkom 90 – Porez na kafu.

Centralna evidencija licenci i odobrenja (R54) je projekat urađen sa Svjetskom bankom. Cilj mu je da smanji dokumentaciju koju špediteri podnose Upravi carina kao priložene isprave što im olakšava poslovanje.

Nadogradnja elektronske razmjene podataka sa Upravom carina rezultiraće podizanjem nivoa kvaliteta elektronske razmjene podataka, ubrzanjem rješavanja spornih situacija u komunikaciji sa špediterima, a novina je da će podnosilac deklaracije dobijati odgovor o neispravno proslijeđenom formatu podatka. Tako će ispravne poruke biti obrađivane odmah, a neispravne se vraćati uz odgovor sa tehničkim opisom greške, pa će biti spriječena njihova dalja obrada.

Sekretar Odbora Miljan Šestović je prezentovao informaciju o privrednim kretanjima sa osvrtom na poslovanje u oblasti logistike i špedicije. On je naveo da je u Crnoj Gori 126 privrednih subjekata sa licencom za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom, te da je riječ o sektoru koji karakteriše niska kreditna zaduženost. Špediteri kao najveći problem za poslovanje najčešće ističu nepovoljno pravno i tržišno okruženje. Na meti njihovih kritika su najviše Zakon o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 6/2002 i "Sl. list CG", br. 17/2007, 80/2008, 40/2010 - dr. zakon, 36/2011 i 40/2011 - dr. zakon), Zakon o radu ("Sl. list CG", br. 49/2008, 26/2009 - ispr., 88/2009 - dr. zakon, 26/2010 - dr. zakon, 59/2011, 66/2012, 31/2014 i 53/2014 - dr. zakon), te Carinski zakon ("Sl. list RCG", br. 7/2002, 38/2002, 72/2002, 21/2003, 31/2003 - odluka US, 29/2005 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 21/2008, 40/2011 - dr. zakon, 39/2011 - dr. zakon, 28/2012 - dr. zakon i 62/2013). Od Privredne komore 76,92 odsto špeditera očekuje da zastupa i štiti njihove interese pred državnim organima.

Članovima Odbora predstavljen je zatim projekat Erasmus za preduzetnike početnike. Naime, riječ je o projektu razmjene koji pruža novim ili potencijalnim preduzetnicima priliku da usavrše poslovna znanja i vještine kod iskusnijih preduzetnika - domaćina u drugoj zemlji. Namijenjen je preduzetnicima koji su u početnoj fazi poslovanja - do tri godine, osobama koje to tek žele da postanu i imaju poslovnu ideju, a takođe i iskusnim preduzetnicima, domaćinima (vlasnicima preduzeća duže od tri godine). Projekat se finansira iz COSME programa EU 2014-2020 čiji su ciljevi povećanje konkurentnosti, smanjenje nezaposlenost i stvaranje podsticajnih uslova za razvoj preduzetništva. Privredna komora Crne Gore u ovom projektu ima ulogu posredničke organizacije odabrane od Evropske komisije i nadležna je za podršku, odnosno realizaciju projekta u Crnoj Gori.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Crne Gore, 01.07.2015.