Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZA EKSPROPRIJACIJU ISPLAĆENO 10 MILIONA EURA

02.04.2019.


Država je prošle godine isplatila više od deset miliona eura vlasnicima imovine nad kojom je izvršena eksproprijacija, pokazuju podaci Ministarstva finansija.

Direkcija za državnu imovinu i normativno pravne poslove, u čijoj je nadležnosti rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, prošle godine je primila i riješila 1.065 predmeta za isplatu sredstava na osnovu sporazuma sa bivšim vlasnicima eksproprisane imovine, a ukupan iznos koji su odobrili premašio je 10,29 miliona eura.

Vlada je u tom periodu podnijela 27 zahtjeva za utvrđivanje javnog interesa na osnovu koje su vršene eksproprijacije nepokretnosti.

Isti sektor Ministarstva bavio se i plaćanjem carinskih dažbina i izmirenja carinskog duga po osnovu obeštećenja za oduzeta imovinska prava onim licima koja za to posjeduju potvrdu Fonda za obeštećenje, a za realizaciju odluka iz tih predmeta izdvoj ena su 3,02 miliona eura. S druge strane, po osnovu prodaje državne imovine prošlogodišnji prilivi iznosili su 349.016 eura.

"Po osnovu davanja u zakup državne imovine u 2018. godini prihodovano je 1.733 eura, a po osnovu ustanovljenja prava službenosti na državnom zemljištu 26.059 eura", stoji u izvještaju o prihodima koji su za ova tri segmenta ukupno iznosili 376.808 eura.

Iz Direkcije podsjećaju da se po osnovu ugovora o zakupu Luštice, jednom od sporazuma kroz koje se valorizuje državna imovina, u godini za nama u državnu kasu slilo 2,8 miliona eura.

Od ukupno primljenih 814 predmeta i 718 riješenih, više od pola, njih 448, u Direkciju je stiglo kao zahtjev za mišljenje i saglasnost koje su zatražili državni organi.

Za državnu imovinu podnijeto je 55 zahtjeva za prodaju, a devet za zakup nepokretnosti, zatim šest za razmjenu nepokretnosti i osam za pravo preče kupovine. Lokalne samouprave imale su 73 zahtjeva za saglasnost na prodaju, davanje na raspolaganje i korišćenje imovine.

"Investicioni projekti, za koje se prati implementacija i realizacija investicionih ugovora, a koji se većim dijelom tiču turističke valorizacije pojedinih lokaliteta, odnosili su se na projekte Luštica Bay i Northstar", navodi se u izvještaju o radu ove direkcije Ministarstva.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 28.03.2019.


Naslov: Redakcija