Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POČELA PREDAJA ZAHTJEVA ZA PREMIJE U STOČARSKOJ PROIZVODNJI ZA 2018. GODINU: Rok za prijavu 30. april 2018. godine

02.03.2018.


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i u 2018. godini nastavlja podršku stočarskoj proizvodnji kroz mjere koje se odnose na direktnu podršku po grlu (premije za krave i priplodne junice, ovce i koze), održivo korišćenje planinskih pašnjaka (izdig stoke na katune), zatim tov junadi, kao i premije za steone junice u čistoj rasi.

U cilju povećanja broja korisnika, ove godine, u odnosu na prethodnu, smanjen je minimalni broj grla za ostvarivanje prava na premije sa 3 grla krava i priplodnih junica na 2 grla i za koze sa 30 na 20, dok je minimum za ovce ostao isti (30 grla). Pravo na premiju ostvaruje se za grla iznad navedenih minimuma, i to u iznosu od 70 eura za priplodne krave i junice, 8 eura za priplodne ovce i koze.

Nastavlja se i premiranje steonih junica u čistoj rasi, u iznosu od 50 eura, po grlu. Uslov za ostvarivanje ove podrške je da je junica u čistoj rasi od poznatih roditelja, te da je osjemenjena vještačkim putem. Osnovna klanična premija za tov junadi, bikova i volova iznosi 140 eura po grlu iz sopstvene proizvodnje, a 80 eura za uvezena grla.

Rok za dostavljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na premije po grlu za krave i priplodne junice; premije po grlu za priplodne ovce i koze; premije za steone junice u čistoj rasi i održivo korišćenje planinskih pašnjaka je od 01. marta do 30. aprila. Za organizovani tov, rok za dostavljanje zahtjeva i dokumentacije na početku organizovanog tova.

Kako bi držalac životinja ostvario pravo na ove premije potrebno je da najkasnije do 30. aprila na arhivu Ministarstva pošalje Obrazac za Premije u stočarstvu za 2018 godinu koji se može preuzeti sa sajta Ministarstva ili u regionalnim kancelarijama Odjeljenja za savjetodavne poslove u stočarstvu.

Zavisno od vrste podrške, pored obrasca neophodno je dostaviti i potrebnu dokumentaciju, o čemu se mogu informisati, takođe, na sajtu Ministarstva i u regionalnim kancelarijama savjetodavne službe.

Premije po grlu za sve vrste stoke (krave, priplodne junice, ovce i koze)

Obrazac Premije u stocarstvu 2018.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 28.02.2018.


Naslov: Redakcija