Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POČEO PROJEKAT PODRŠKA PORESKOJ UPRAVI: Projekat će obuhvatiti usklađivanje crnogorskog pravnog okvira sa evropskim u oblasti indirektnog i direktnog oporezivanja, obuku službenika PU, kao i upravljanje rizikom i sprovođenje administrativnih i kontrolnih procedura

02.03.2018.


Projekat pod nazivom Podrška Poreskoj upravi (PU), čija je realizacija počela 1. marta 2018. godine, trebalo bi da doprinese značajnim poboljšanjima u implementaciji poreske legislative i povećanim prihodima države.

Ministar finansija, Darko Radunović, ukazao je da je projekat koji se realizuje kroz instrument pretpristupne pomoći IPA, u saradnji sa Poreskom upravom Španije, nastao kao odgovor na rastuće izazove u oblasti nacionalne poreske politike, posebno u pogledu potrebe ispunjavanja kriterijuma iz pregovaračkog procesa.

"Jačanje kapaciteta PU, modernizacija poslovanja i povećanje efikasnosti naplate prihoda, stvaraju preduslov snaženja ukupnog fiskalnog sistema i predstavljaju osnov za efikasniju borbu protiv sive ekonomije", rekao je Radunović.

On je saopštio da se unaprijeđenjem poreskih usluga doprinosi razvoju poslovnog ambijenta i konkurentnosti privatnog sektora uz obezbijeđenje efikasnijih servisa za ispunjenje potreba i obaveza svih građana.

"S tim ciljem, u saradnji sa partnerima iz Evropske unije (EU) i španske Poreske uprave, osmišljen je program u trajanju od 18 mjeseci, koji će obuhvatiti nekoliko segmenata", naveo je Radunović.

Projekat će obuhvatiti usklađivanje crnogorskog pravnog okvira u skladu evropskim u oblasti indirektnog i direktnog oporezivanja, obuku službenika PU, kao i upravljanje rizikom i sprovođenje administrativnih i kontrolnih procedura.

"Projekat će se odnositi i na poboljšanje uslova za administrativnu saradnju i uzajamnu podršku između Crne Gore i država članica EU", dodao je Radunović.

On je rekao da očekuje da će nakon završetka projekta većina zadataka definisanih pregovaračkom pozicijom za poglavlje 16 – Oporezivanje, biti ispunjena.

Realizaciju projekta je omogućila EU, kroz IPA sredstva, u vrijednosti od 900 hiljada eura.

Projekat Podrška PU je prvi tvining projekat koji se realizuje u toj instituciji.

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori, Aivo Orav, ocijenio je da će projekat pomoći Crnoj Gori da poboljša kapacitete i efikasnost u PU.

"Projekat je vrijedan milion EUR. Očekuje se da će ovaj projekat dodatno uskladiti crnogorski pravni okvir u oblasti indirektnih i direktnih poreza i pružiti sveobuhvatne programe obuke za zaposlene u PU", dodao je Orav.

On je ukazao da će španska Poreska uprava biti važan partner u implementaciji projekta.

"Očekujemo da će PU uspostaviti dobre radne odnose sa tvining partnerom iz Španije. Projekat će donijeti značajna poboljšanja u implemetaciji poreske legislative, bolje usklađivanje poreske politike i veće državne prihode", rekao je Orav.

Direktori PU, Miomir M. Mugoša, ukazao je da je projekat Podrška PU prvi tvining projekat koji se realizuje u toj instituciji.

"PU je u prethodnom periodu počela sveobuhvatnu reformu koja podrazumijeva organizacione kadrovske i proceduralne izmjene. Projekat je od neprocjenjivog značaja za nas", smatra Mugoša.

On je dodao da je zadovoljan što su partneri PU kolege iz Španije, koja ima jednu od najmoćnijih poreskih administracija u Evropi.

"Kroz ovaj projekat će se postaviti temelji u sisteme čije je postojanje neophodno u PU i Upravi carina od momenta pristupanja EU", rekao je Mugoša.

Ambasador Španije, Miguel Fuertes Suares, ukazao je da se Crna Gora nalazi u ključnom istorijskom trenutku.

"Priključili ste se NATO-u, a u procesu ste pregovaranja za pristup EU. To svim Crnogorcima šalje jasnu poruku da Evropa čeka na vas. Sada se morate pripremiti, jer pregovaranje nije lako", ukazao je Fuertes Suares.

On je predstavnicima PU kazao da moraju imati na umu da su poreski inspektoru u Španiji veoma cijenjen dio državne administracije.


IZVOR: Vebsajt CdM, 01.03.2018.


Naslov: Redakcija