Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ISPIT ZA PRIPRAVNIKE U APRILU I OKTOBRU 2018. GODINE

02.02.2018.


Na osnovu člana 7 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu ("Sl. list CG", br. 55/2016 i 57/2016 - ispr.), Ministarstvo pravde objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

O POLAGANJU ISPITA ZA PRIPRAVNIKE

Ministarstvo pravde organizovaće polaganje ispita za pripravnike u aprilu i oktobru 2018. godine.

Ispit za pripravnike može polagati lice koje je završilo četvorogodišnji program na pravnom fakultetu VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, a javni oglas za polaganje ispita za pripravnike Ministarstvo pravde objaviće na svojoj internet stranici 30 dana prije dana određenog za polaganje ispita.

Ispit za pripravnike polaže se u skladu sa Zakonom o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu i Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu ("Sl. list CG", br. 13/2017).


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde, 01.02.2018.


Naslov: Redakcija