Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV ZAINTERESOVANOJ JAVNOSTI DA SE UKLJUČE U POSTUPAK PRIPREME NACRTA ZAKONA O ŠEMAMA KVALITETA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA


Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Sl. list CG", br. 7/2012), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja upućuje javni poziv zainteresovanoj javnosti (građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, opštinama, proizvođačima poljoprivrednih I prehrambenih proizvoda, političkim strankama, sindikatima, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima) da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja na adresu: Podgorica, Rimski trg 46 ili na fax: 020/234 306 ili na e-mail: merisa.cekic@mpr.gov.me

Lice ovlašćeno za koordinaciju konsultacija sa zainteresovanim subjektima je Merisa Čekić br.tel. 020/482 292.

Konsultacije o pripremi Nacrta zakona će trajati 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja će sve prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom sačinjavanja Nacrta zakona.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 01.02.2016.