Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Pokreće se postupak za ocjenu ustavnosti Zakona o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma koji su, usled stečaja preduzeća, ostvarili pravo na penziju, ukinut Pravilnik o bližem određivanju radnih mjesta, odnosno poslova u organima državne uprave na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

01.12.2017.


Ustavni sud Crne Gore održao je, 29. novembra 2017. godine, XIV sjednicu kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda.

I U predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti drugih propisa i opštih akata, Ustavni sud je:

  • u predmetu U-I broj 11/16, 12/17 i 13/17, većinom glasova, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti Zakona o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma koji su, usled stečaja preduzeća, ostvarili pravo na penziju ("Sl. list CG", br. 42/2015).
  • u predmetu U-I broj 12/16 i 33/16, donio rješenje kojim se ne prihvataju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 22. stav 1. Grupe poslova C i D Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 16/2016, 83/2016, 21/2017 i 42/2017).
  • u predmetu U-I broj 35/16, donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 39.stav 2. Zakona o turističkim organizacijama ("Sl. list RCG", br. 11/2004 i 46/2007 i "Sl. list CG", br. 40/2011 - dr. zakon, 45/2014 i 42/2017).
  • u predmetu U-I broj 17/17, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 112. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl. list RCG, br. 54/2003, 39/2004, 61/2004 - odluka US, 79/2004, 81/2004 - ispr., 29/2005 - dr. zakon, 14/2007 - odluka US i 47/2007 i "Sl. list CG", br. 12/2007 - dr. zakon, 13/2007 - dr. zakon, 79/2008, 14/2010, 78/2010, 34/2011, 40/2011 - dr. zakon, 66/2012, 39/2011 - dr. zakon, 36/2013 - dr. zakon, 38/2013, 61/2013, 6/2014 - ispr., 60/2014, 10/2015, 44/2015 - odluka US, 42/2016 i 55/2016).
  • u predmetu U-I broj 2/16, donio odluku kojom se ukidaju odredabe člana 5. stav 2. u dijelu koji glasi: "odnosno poslaniku", člana 101. stav 1. tačka 4. u dijelu koji glasi: "odnosno poslanika" i tačka 8. Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Sl. list RCG", br. 16/2000 - prečišćeni tekst, 9/2001, 41/2002, 46/2002, 45/2004 - odluka US, 48/2006, 56/2006 - odluka US i "Sl. list CG", br. 46/2011, 14/2014, 47/2014 - odluka US, 12/2016 - odluka US i 60/2017 - odluka US) i prestaju da važe danom objavljivanja ove Odluke.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

  • u predmetu U-II broj 34/15, donio odluku kojom se ukida Pravilnik o bližem određivanju radnih mjesta, odnosno poslova u organima državne uprave na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem("Sl. list CG", br. 46/2014, 45/2016 i 26/2017), koji su donijeli Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo finansija i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljen Pravilnik.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 29.11.2017.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija