Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O ZARADAMA U JAVNOM SEKTORU: Predstavnici reprezentativne sindikalne centrale poručuju da su spremni na sve vidove sindikalne borbe ukoliko se ne uvaže njihovi zahtjevi


Predstavnici reprezentativne sindikalne centrale ocijenili su da je socijalni dijalog u vezi sa Prijedlogom zakona o zaradama u javnom sektoru prioritet i poručili da su spremni na sve vidove sindikalne borbe ukoliko se ne uvaže njihovi zahtjevi.

Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Srđa Keković, rekao je da je ta organizacija generalno podržala donošenje Predloga zakona, jer je njegov ključni cilj da se zarade zaposlenih u javnom sektoru učine transparentim.

"Imamo intenzivne kontakte na nivou centrale, granskih sindikata i sindikalnih organizacija koje okupljaju naše nacionalne sindikalne centrale i veliko je ogorčenje kada je u pitanju Prijedlog zakona koji je Ministarstvo utvrdilo", naveo je on.

Predsjednik Sindikata prosvjete, Zvonko Pavićević, pojasnio je da su zaposleni kategorisani tako da se tabela A odnosi na keoficijente funkcionera, posebno predsjednika države do načelnika.

Prema njegovim riječima, oni su dosad imali platu 1,8 hiljada eura, a dobijali su dvije, tri ili četiri hiljade.

"Ovim Prijedlogom zakona oni su samo verifikovali ta njihova primanja", rekao je Pavićević.

"Kroz koficijent u tabeli A plate funkcionerima će se verifikovati, a zabranjuje se da rade u ostalim odborima. Tabela A će da učini transparentnim ono što su oni do sada primali", precizirao je on.

On je dodao da je zaposlenima u grupi B, C i D povećanje drugačije.

"Mi nećemo moći ni ove koeficijente da uskaladiomo sa predloženim budžetom. Onda ćemo i u tom dijelu ostati uskraćeni, zato i tražimo povećanje budžeta", naveo je Pavićević.

Generalni sekretar Saveza sindikata Crne Gore, Duško Zarubica, ukazao je na ključne primjedbe sindikata u vezi sa Prijedlogom zakona.

On je naveo da je jedinstven stav svih sindikalnih organizacija da je potrebno povećati koeficijente za poslove iz grupe D, jer je napravljena razlika i nepravilna raspodjela u dodjeli koeficijenata.

On je rekao da se primjedbe odnose i na dodatke na zaradu za minuli rad.

"Tražićemo da se taj minuli rad utvrđuje kolektivnim ugovorima kao što je to i do sada bilo i da se to pitanje rješava kolektivnim ugovorom", poručio je Zarubica.

On je ukazao da se Prijedlogom zakona predviđa da se otpremnine prilikom odlaska u penziju i u slučaju proglašenja tehnološkoh viškova regulišu podzakonskim aktima.

"Mi u kolektivnim ugovorima već imamo izdefinisana ta pitanja i nećemo dozvoliti jednostrano donošenje bilo kakvih akata kada se radi o sudbini zaposlenih, nego ćemo tražiti da i to pitanje bude riješeno kolektivnim ugovorom", naveo je Zarubica.

On je dodao da će tražiti i da se predviđene nakanade za funkcionere od dvije godine nakon prestanka radnog odnosa svedu na šest mjeseci.

Zarubica je naveo da će sindikati tražiti da se kolektivni ugovori sa predloženim Prijedlogom zakona usaglase za 90 dana od stupanja na snagu zakona, jer, naveo je, još nije poznat konačan tekst zakona da bi se počelo sa usaglašavanjem.

On je rekao da vjeruje u argumente koje će sindikati iznijeti u vezi sa Prijedlogom zakona.

"Imamo po nama ubjedljive argumente za sve ovo što tražimo da se izmijeni, imamo podršku našeg članstva i spremni smo da preuzmemo sve vidove sindikalne borbe za ostvarenje naših prava", poručio je Zarubica.

On je dodao da se nada se da će zahtjevi sindikata biti uvaženi.

Predsjednik sindikata stambeno komunalne privrede Crne Gore, Branislav Plamenac, rekao je da ta organizacija podržava da zarade zaposlenih u javnom sektoru budu transparentne, ali smatra da je ovaj Prijedlog zakona namijenjen funkcionerima i da ne prepoznaje zaposlene u komunalnoj prviredi koji su uglavnom nekvalifikovana radna snaga.

On je ukazao da bi trebalo Prijedlogom zakona prepoznati i one sa najjednostavnim poslovima i da njihove zarade treba da budu uravnotežene.

"Sa odredbama ovog Prijedloga zakona će se poremetiti ono što smo granskim kolektivnim ugovorom uredili", rekao je Plamenac.

Predsjednik Sindikata odbrane i vojske Crne Gore, Nenad Čobeljić, ukazao je da je raspon između kategorija A,B i C u odnosu na kategoriju D neprihvatljiv.

"Neprihvatljiv je iz razloga što je nama nejasno po kojim parametrima su određivane ove kategorije, odnosno koeficijenti i zašto su u kategoriji D plate ostale nepromijenjene ili su one ispod svakog minimuma", naveo je Čobeljić.

On je dodao da Prijedlog zakona o zaradama u javnom sektoru ne prepoznaje određene kategorije, a to su zaposleni u Vojsci, Ministarstvu odbrane, vatrogasna, službe spašavanja.

Prema njegovim riječima, zabrinjava to da će oni koji imaju dobre zarade imati povećanje od 15 odsto, a oni kojima su zarade male imati povećanje od jedan do dva odsto.

"Insistiramo da jasno vidimo gdje je naš položaj i da građani tačno vide kolike su zarade u Vojsci", poručio je Čobebejić.

Na pitanje koliko će traženo povećanje da košta budžet Crne Gore, Zarubica je rekao da zahjev za povećanje zarada u grupi D iznosi oko 30 miliona eura na godišnjem nivou i da grupa D broji oko 50 hiljada zaposlenih.

Keković je pojasnio da grupe A, B i C broje 800 zaposlenih.

"Nije nam jasno koji je to kriterijom doveo do toga da jedan profesor nauke ili doktor medicine ima koeficijent sedam, osam ili devet, a da neko drugi ima koeficijent 18, 19, 20, 24, pri čemu nema sigurno ni blizu odgovornosti koliko imaju ti ljudi", smatra Keković.

Upitani da li će se u grupama A,B i C smanjiti plate da bi se povećali zaposlenim iz kategorije D, Zarubica je rekao da sindikalci ne traže smanjenja nijedne zarade već povećanje onih za koje imaju argumente da ih treba povećati.

"U krajnjem, mi štitimo zaposlene, a neko drugi je zadužen za obezbjeđivanje sredstava", rekao je on.

Na pitanje da li će sinikati pozvati članstvo na generalni štrajk, Zarubica je rekao da na pregovore idu u dobroj vjeri.

"U slučaju da ne budemo zadovoljni i da ne budu uvaženi naši argumentovani zahtjevi, preduzećemo sve vidove sindikalne borbe i o tome već razmišljamo", naveo je Zarubica.

Keković je rekao da je prioriret socijalni dijalog, ali da generalni štrajk može bito moćno sredstvo za ispunjenje ciljeva.

"Pregovaraćemo sa uvjerenjem da ćemo postići kompromis, imamo minimalne zahtjeve ispod kojih nećemo ići. Ukolko ne postignemo kompromis spremni smo na sve vidove sindikalne borbe bez dileme", poručio je Keković.

Izvor: Vebsajt CdM, 30.11.2015.