Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

KONKURS ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2015. GODINU: Rok za prijavu 24. septembar 2015. godine


Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću je objavila Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću nevladinim organizacijama za 2015. godinu.

Iznosom od 2.819.637,45 eura finansiraće se planovi i programi organizacija u oblastima:

  • Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti,
  • Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom,
  • Razvoj sporta,
  • Kultura i tehnička kultura,
  • Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine i
  • Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti.

Rok za predaju aplikacija je 24. septembar 2015. godine do 16 sati.

Izvor: Vebsajt CdM, 31.08.2015.