Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

CRNA GORA POSTALA 29. ČLANICA GLOBALNE INICIJATIVE: "PARTNERSTVO ZA JEDNAKE BUDUĆNOSTI"


Crna Gora je postala 29. članica inicijative "Partnerstvo za jednake budućnosti", koja je posvećena ekonomskom i političkom snaženju žena na nacionalnom i globalnom nivou. Pomenuta Inicijativa predstavlja priliku za predstavljanje nacionalnih projekata i politika, kao vid promocije nacionalne politike rodne ravnopravnosti, što bi bilo podsticaj za dalje unapređenje postojećeg stanja.

"Partnerstvo za jednake budućnosti" je nova multilateralna inicijativa, koja je kreirana sa ciljem da podstakne zemlje članice da osnaže žene ekonomski i politički. Prihvatanjem Inicijative, države članice se obavezuju da će preduzeti mjere - uključujući pravne, regulatorne i političke reforme - kako bi se osiguralo puno učešće žena u javnom životu na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

U bliskoj saradnji sa ključnim akterima na određivanju politike i programskih prioriteta, države članice pomenute Inicijative razmjenjuju najbolje prakse i naučene lekcije, postavljaju ostvarive ciljeve kao obaveze u okviru partnerstva i izveštavaju o napretku.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, 30.06.2016.