Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

UPRAVNI SUD: Poništene dvije odluke Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava o raspodjeli sredstava za 2014. godinu


Upravni sud poništio je dvije odluke Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava o raspodjeli sredstava za 2014. godinu u iznosu većem od 740 hiljada eura.

Upravni sud poništio je, po tužbi Inicijative mladih za ljudska prava, Odluku Fonda od 26. februara 2014. godine kojoj je tuženi na osnovu javnog konkursa raspodijelio blizu 498 hiljada eura.

Upravni sud je ocijenio da je Fond počinio bitnu povredu pravila upravnog postupka iz Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/2003 i "Sl. list CG", br. 32/2011), jer njegova odluka ne sadrži obrazloženje iz kojeg treba da proizilazi utvrđeno činjenično stanje, dokaze na kojima se odluka zasniva i razlozi koji su bili odlučni pri ocjeni dokaza.

Poništena je, po tužbi Građanske alijanse, Odluka o drugoj raspodjeli iz decembra 2014. godine, kojom je na osnovu javnog konkursa raspodijeljeno više od 245 hiljada eura.

Sud je i prilikom poništenje te Odluke ocijenio da je Fond počinio bitnu povredu pravila upravnog postupka iz Zakona o opštem upravnom postupku, jer njegova odluka ne sadrži obrazloženje iz kojeg treba da proizilazi utvrđeno činjenično stanje, dokaze na kojima se odluka zasniva i razlozi koji su bili odlučni pri ocjeni dokaza.

Izvor: Vebsajt RTCG, 30.06.2015.