Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 1. juna 2016. godine Šesta – posebna śednica prvog redovnog (proljećnog) zasijedanja i śednica Zakonodavnog odbora - Razmatranje prijedloga zakona


Šesta śednica prvog redovnog zasijedanja u 2016. godini biće održana 1. juna 2016. godine, sa početkom u 12 časova, u Plenarnoj sali.

Description

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine Crne Gore;
2. Prijedlog zakona o sudskim vještacima;
3. Prijedlog zakona o tumačima;
4. Prijedlog zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu;
5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela;
6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama;
7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti;
8. Prijedlog zakona o upravnoj inspekciji;
9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost;
11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju;
12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama;
13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava;
14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju;
15. Prijedlog zakona o spoljnoj trgovini naoružanjem i vojnom opremom;
16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna;
17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu;
18. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika;
19. Prijedlog zakona o prekograničnoj razmjeni električne energije i prirodnog gasa;
20. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama;
21. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti;
22. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu;
23. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu;
24. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini;
25. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine;
26. Prijedlog zakona o biocidnim proizvodima;
27. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom;
28. Prijedlog zakona o zaštiti prirode;
29. Prijedlog zakona o održavanju stambenih zgrada;
30. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o raftingu;
31. Prijedlog zakona o vinu;
32. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju;
33. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova;
34. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zabrani zlostavljanja na radu;
35. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o radu;
36. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o reprezentativnosti sindikata;
37. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Fondu rada;
38. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;
39. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;
40. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim odlikovanjima i priznanjima;
41. Prijedlog zakona o mladima;
42. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama;
43. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija;
44. Prijedlog zakona o inovativnoj djelatnosti;
45. Prijedlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja;
46. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o nacionalnim parkovima Crne Gore;
47. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju;
48. Prijedlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u Misiju Ujedinjenih nacija za referendum u Zapadnoj Sahari "United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara - MINURSO"
49. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o korišćenju morskog dobra za implementaciju i izvođenje infrastrukture;
50. Prijedlog odluke o dodjeli Ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore;
51. Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje;
52. Prijedlog odluke o obrazovanju privremenog parlamentarnog odbora za nadzor nad istragama slučajeva ugrožavanja bezbjednosti novinara i medijskih kuća;
53. Treći polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar - jun 2015;
54. Četvrti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul - decembar 2015;
55. Izvještaj o realizaciji Godišnjeg akcionog plana Nacionalnog programa zaštite potrošača (NPZP) 2012-2015, za period jul 2014 - jun 2015;
56. Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2013. godinu;
57. Izvještaj o radu Komisije za sprječavanje sukoba interesa za 2014. godinu;
58. Izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2015. godinu;
59. Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost;
60. Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2015. godinu;
61. Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2015. godinu;
62. Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2014. godinu;
63. Izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2015. godinu;
64. Izbori i imenovanja.

159. śednica Zakonodavnog odbora biće održana 1. juna 2016. godine, sa početkom u 10 časova, u Crvenom salonu.

Dnevni red:

1. Prijedlog zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu;

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela;

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju;

4. Prijedlog zakona o spoljnoj trgovini naoružanjem i vojnom opremom;

5. Prijedlog zakona o održavanju stambenih zgrada.

Izvor: Press služba Skupštine, 31.05.2016.