Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU DRŽAVNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM ZA PERIOD 2015-2020. GODINE I NACRTU IZVJEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU DO 30. JUNA 2015. GODINE


Do 30. juna 2015. godine, održaće se Javna rasprava o Nacrtu Državnog plana upravljanja otpadom za period 2015-2020. godine i  Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom Državnog plana upravljanja otpadom za period 2015-2020. godine i Nacrtom Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne predloge, mišljenja i komentare na Nacrt Državnog plana upravljanja otpadom za period 2015-2020. godine i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

U toku javne rasprave, biće organizovani okrugli stolovi na kojima će Nacrt Državnog plana upravljanja otpadom za period 2015-2020. godine i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu biti prezentovani od strane obrađivača.

Okrugli stolovi će se održati u:

- Bijelom Polju, u srijedu, 10.06.2015. godine od 11-14 h, u sali Skupštine opštine Bijelo Polje,

- Baru, u četvrtak 11.06.2015. godine od 09-12 h, u sali Opštine Bar, i

- Podgorici, u petak, 12.06.2015. godine od 11-14 h, u multimedijalnoj sali (u prizemlju) Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija i primjedbi, Nacrt Državnog plana upravljanja otpadom za period 2015-2020. godine i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupni javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 10 do 13 časova u:

- Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Podgorica, IV Proleterske brigade broj 19, III sprat, kancelarija broj 314,

- Sekretarijatu za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, Ulica slobode broj 5, II sprat, kancelarija broj 32, i

- Sekretarijatu za uređenje prostora, komunalno - stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Bar, Bulevar Revolucije broj 1, II sprat, kancelarija broj 201.

Nacrt Državnog plana upravljanja otpadom za period 2015-2020. godine i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupni i na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma www.mrt.gov.me, a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me  ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Nacrt Državnog plana upravljanja otpadom za period 2015-2020. godine (ONLINE)

Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (ONLINE)

Izvor: Press služba Ministarstva održivog razvoja i turizma, 29.05.2015.