Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Održana sjednica Savjeta za brigu o licima sa invaliditetom


U petak, 29.maja 2015.godine održana je sjednica Savjeta za brigu o licima sa invaliditetom kojom je predsjedavala ministarka Zorica Kovačević. I ovoga puta nadnevnom redu je bilo više tema od izuzetnog značaja za ovu kategoriju lica.

Raspravljano je o novom Zakonu o povlastici na putovanje lica sa invaliditetom, kao i Pravilniku, kojim je ova oblast bliže definisana, a članovi Savjeta su upoznati i sa uputsvom, koje je podijeljeno nadležnim centrima za socijalni rad ovim povodom. Razriješeno je i više dilemma koje su predstavnici NVO sektora imali povodom ovog teksta, a svi zainteresovani su upućeni da svoja prava ostvare preko nadležnih centara za socijalni rad.

Razmatrana je i Informacija o inicijativi Saveza slijepih Crne Gore o donošenju Zakona o statusu i finansiranju organizacija osoba s invaliditetom, i ovim povodom donijet zaključak da se obave konsultacije sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Sekretarijatom za zakonodavstvo, oko utvrđivanja precizne nadležnosti resora koja treba da koordinira ovim poslom, te da se nakon toga nasledećoj sjednici članovi Savjeta odrede prema ovom zahtjevu.

Tema dnevnog reda bila je i Informacija o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, gdje su prisutnima predočeni razlozi za izmjenu ovog zakona, koje je pokrenulo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, ali je ministarka Kovačević pozvala sve članove Savjeta, kao i druge zainteresovane predstavnike NVO sektora, koji se bave pitanjima lica sa invaliditetom, da daju svoje sugestije i prijedloge za izmjenu ovog zakonskog teksta u kom god dijelu budu smatrali opravdanim.

Na Savjetu je podržana inicijativa da se prilikom Izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju uvaži prijedlog o obezbjeđenju nadoknade u punom iznosu, za vrijeme spriječenosti za rad lica koje se stara o licu sa invaliditetom, dok se ono nalazi na oporavku ili ječenju.

Dogovoreno je i da se na jednoj od sledećih sjednica razmatra set podzakonskih akata iz oblasti zdravstvene zaštite, koji je u nadležnosti Fonda za zdravstvo, a razmatrano je i više tekućih pitanja i problema vezanih za lica sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zapošljavanja.

Izvor: Press služba Ministarstva rada i socijalnog staranja, 29.05.2015.