Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE: Od početka 2015. godine 2,7 hiljada nepravilnosti


Tržišni inspektori su od početka 2015. godine obavili oko 4,87 hiljada inspekcijskih pregleda, od čega je utvrđeno 2,7 hiljada nepravilnosti, saopšteno je iz Uprave za inspekcijske poslove.

"Od ukupnog broja pregleda obavljenih u periodu do 25. maja, skoro 4,86 hiljada urađeno je na unutrašnjem tržištu, a 18 po zahtjevima izvoznika za izdavanje sertifikata za određenu vrstu robe u izvozu”, naveli su predstavnici Uprave.

Oni su precizirali da se od ukupnog broja nepravilnosti na povredu propisa o unutrašnjoj trgovini odnosi 1,45 hiljada, na prava potrošača 1,1 hiljadu, a na povredu propisa o opštoj bezbjednosti proizvoda 44.

"Takođe, nepravilnosti su utvrđene i kod propisa iz oblasti zaštite prava intelektualne svojine, njih 94, propisa o duvanu i duvanskim proizvodima pet nepravilnosti, zatim 48 nepravilnosti kod propisa iz oblasti zanatstva, dok je po drugim propisima Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. list RCG", br. 39/2003 i "Sl. list CG", br. 76/2009, 57/2011, 18/2014 i 11/2015) utvrđeno četiri nepravilnosti", naveli su iz Uprave.

Najveći rizik za pojavu sive ekonomije, kako su rekli, predstavljaju pogranična područja na sjeveru i jugu, kao i mjesta gdje se ostvaruje veći obrt robe, kao što su pijace i vanpijačni prostori, pa se kroz redovni i nadzor po prijavama teži ta pojava dovesti na minimum.

Iz Uprave su naveli da se prijave sive ekonomije koje pristižu Tržišnoj inspekciji najčešće odnose na neizdavanje računa.

Uprava je prije dvije godine osnovala Call centar, što je omogućilo građanima da preko besplatnog broja telefona ili e-mail-om, na jednostavan način prijave sve nepravilnosti, a da pri tome svaka prijava bude proslijeđena u najkraćem roku nadležnoj inspekciji, odnosno instituciji.

"U Tržišnoj inspekciji funkcioniše institut “dežurnog inspektora”, gdje građani pozivom na broj telefona 020/230-921 mogu direktno ostvariti kontakt sa inspektorom u pogledu svih nejasnoća kako kod podnošenja prigovora i inicijativa tako i kod informisanja po raznim segmentima primjene propisa", precizirali su iz Uprave.

Tržišna inspekcija, kako su objasnili, redovno dostavlja izvještaje Upravi za inspekcijske poslove, koji se podnose sedmično, petnaestodnevno, mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje.

U tom sklopu se, kako su dodali, posebno kontrolišu postupanja inspektora po prijavama i inicijativama za obavljanje nadzora, a kroz obavezu pisanog izvještavanja i postupajućeg inspektora prema Upravi.

"Kroz postojeći informacioni sistem u svakom momentu može se napraviti uvid u obavljene kontrole inspektora, preduzete mjere i sva dokumenta koja prate nadzor, kao što su zapisnici, rješenja i zaključci", naveli su iz Uprave.

Izvor: Vebsajt RTCG, 30.05.2015.