Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: Nastavak šeste - posebne sednice prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini 1. juna 2015. godine


Trećeg dana šeste – posebne sednice prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini, održanoj 29. maja 2015. godine, na pitanja poslanika odgovarali su ministri u Vladi Crne Gore i to: ministar unutrašnjih poslova, mr Raško Konjević, ministar pravde, Zoran Pažin, ministar finansija, dr Radoje Žugić, ministar za ljudska i manjinska prava, dr Suad Numanović, ministar ekonomije, dr Vladimir Kavarić, generalna direktorica Direktorata za planiranje prostorom u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Sanja Ljesković Mitrović, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, dr Petar Ivanović, ministar zdravlja, dr Budimir Šegrt i ministarka rada i socijalnog staranja, Zorica Kovačević.

Šesta – posebna sednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini, biće nastavljena u poneđeljak, 1. juna 2015. godine, sa početkom u 12.00 sati.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 29.05.2015.

SKUPŠTINA CG: 1. juna 2015. biće održane 58. sednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, 122. sednica Zakonodavnog odbora, 101. sednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

58. sednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport   

58. sednica skupštinskog Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport biće održana 1. juna 2015. godine, sa početkom u 10,00 časova u Plavoj sali.

Dnevni red:

1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju, koji su Skupštini Crne Gore dostavili poslanici Srđan Milić i Snežana Jonica.

2. Predlog zakona o dopuni zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, koji su Skupštini Crne Gore dostavili poslanici: Milutin Đukanović, doc.dr Branka Bošnjak, Janko Vučinić i Vladislav Bojović.

3. Predlog zakona o izmjenama opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, koji su Skupštini Crne Gore dostavili poslanici: doc.dr Branka Bošnjak, Milutin Đukanović, Vladislav Bojović, Janko Vučinić i prof.dr Jelisava Kalezić

122. sednica Zakonodavnog odbora

122. sednica Zakonodavnog odbora biće održana 1. juna 2015. godine, sa početkom u 10,00 časova u Plavom salonu.

Dnevni red:

1. Predlog odluke o otvaranju parlamentarne istrage i obrazovanju Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti državne imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Duvanskog kombinata Podgorica AD u stečaju, koji je podnijela grupa poslanika;

2. Amandmani (21) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jahtama i to:

- 18 amandmana koje je podnio poslanik Milan Knežević;

- 3 amandmana koje su podnijeli poslanici Obrad Gojković i Neven Gošović;

3. Amandmani (10) na Predlog zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja i to:

- 3 amandmana koje je podnijela poslanica Snežana Jonica;

- 3 amandmana koje je podnijela poslanica Ljerka Dragičević;

- 2 amandmana koje je podnio poslanik Emilo Labudović;

- 2 amandmana koje su podnijeli poslanici Azra Jasavić i Srđan Perić;

4. Amandmani (9) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterskom radu, koje je podnio poslanik Radosav Nišavić;

5. Amandmani (5) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodnoj ravnopravnosti i to:

- 3 amandmana koje su podnijeli poslanici: Mladen Bojanić, Neven Gošović, mr Dritan Abazović, Velizar Kaluđerović i dr Novica Stanić;

- 2 amandmana koje je podnio poslanik Radosav Nišavić;

6. Amandmani (5) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu, koje su podnijeli poslanici dr Filip Vuković i Maida Bešlić

7. Amandmani (4) na Predlog zakona o kooperativama i to:

- 2 amandmana koje su podnijeli poslanici Srđan Perić i Goran Tuponja;

- 1 amandman koji su podnijeli poslanici mr Dritan Abazović i Mladen Bojanić;

- 1 amandman koji su podnijeli poslanici Maida Bešlić, Šefkija Murić, Nikola Gegaj, Radovan Obradović i dr Jasmin Sutović;

8. Amandmani (3) na Predlog zakona o izmjeni Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i to:

- 1 amandman koji su podnijeli poslanici: Darko Pajović, Goran Tuponja i Srđan Perić;

- 1 amandman koji je podnio poslanik Danko Šarančić;

- 1 amandman koji su podnijeli poslanici Maida Bešlić i dr Filip Vuković;

9. Amandmani (3) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima, koji su podnijeli poslanici Goran Tuponja i Srđan Perić;

10. Amandmani (2) na Predlog zakona o patentima, koje su podnijeli poslanici Draginja Vuksanović i Džavid Šabović;

11. Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha, koji su podnijeli poslanici Maida Bešlić i dr Filip Vuković;

12. Amandman na Predlog zakona o vinu, koji je podnio poslanik Veljko Vasiljević.

101. sednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

101. sednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet biće održana 1. juna 2015. godine, sa početkom u 11,00 časova u Plavoj sali.

Dnevni red:

- Kontrolno saslušanje dr Petra Ivanovića - ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja, dr Radoja Žugića - ministra finansija, dr Vladimira Kavarića - ministra ekonomije, mr Ivana Boškovića – predsjednika Komisije za koncesije, dr Božidara Vuksanovića - direktora Uprave za inspekcijske poslove, dr Milana Lakićevića - direktora Poreske uprave, Radoša Šućura - direktora Uprave za šume i Zorana Jankovića - direktora Uprave za vode, na temu „Sprovođenje politike, odnosno zakona u oblasti koncesija, sa osvrtom na realizaciju zaključaka Skupštine Crne Gore donijetih povodom razmatranja Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2013. godinu ("Sl. list CG", br. 31/2014).

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 31.05.2015.