Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 29. februara 2016. godine održane sednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Zakonodavnog odbora - Razmotreno nekoliko prijedloga zakona


150. śednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore je, na održanoj 150. śednici, razmotrio i pozitivno se izjasnio o:

- Prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o Centru za istraživanje i inovacije Zapadnog Balkana – WISE;

- Prijedlogu zakona o potvrđivanju Protokola o eksplozivnim ostacima rata uz Konvenciju o zabrani ili ograničavanju upotrebe određenog konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj;

- Prijedlogu zakona o potvrđivanju Amandmana na Konvenciju o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala;

- Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova;

- Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o radu;

- Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o zabrani zlostavljanja na radu;

- Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o reprezentativnosti sindikata;

- Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o Fondu rada.

Shodno članu 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 51/2006 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013, 32/2014 - odluka US i 42/2015), Odbor je odložio razmatranje Prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Fonda za Zapadni Balkan.

132. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Na održanoj śednici, Odbor je podržao Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama i Prijedlog zakona o bezbjednosnoj zaštiti brodova i luka.

Odbor je usvojio Izvještaj o radu Odbora za 2015. godinu i konstatovao da je u izvještajnom periodu Odbor održao 38 śednica u okviru kojih je razmotrio 179 tačaka dnevnog reda, od čega su 58 predlozi zakona, kao i zabilježio 293 učešća na śednicama, shodno članu 67 Poslovnika Skupštine, od čega 31 učešće predstavlja prisustvo predstavnika nevladinih organizacija. U okviru nadzorne uloge, Odbor je održao kontrolno i konsultativno saslušanje, kao i kontinuirano pratio relizaciju 39 skupštinskih zaključaka. Takođe, Odbor je nastavio međunarodnu saradnju koja se realizovala kroz parlamentarne seminare, konferencije, sastanke i razmjenu iskustava sa predstavnicima parlamenata drugih država.

Takođe, Odbor je utvrdio i Plan rada Odbora za 2016. godinu.

Izvještaj o radu Odbora za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.

Plan rada Odbora za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvor: Vebsajt Skupštine Crne Gore, 29.02.2016.