Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni list Crne Gore - Međunarodni ugovori

br. 3 оd 26.02.2020.  • ZAKON O POTVRĐIVANjU PROTOKOLA IZ NAGOJE O PRISTUPU GENETIČKIM RESURSIMA I PRAVEDNOJ I JEDNAKOJ RASPODJELI KORISTI KOJE PROISTIČU IZ NjIHOVOG KORIŠĆENjA UZ KONVENCIJU O BIOLOŠKOJ RAZNOVRSNOSTI
  • ZAKON O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O STATUSU IZMEĐU CRNE GORE I EVROPSKE UNIJE O AKTIVNOSTIMA KOJE SPROVODI EVROPSKA AGENCIJA ZA GRANIČNU I OBALSKU STRAŽU U CRNOJ GORI
  • OBAVJEŠTENjE O STUPANjU NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE GRČKE O NAUČNOJ I TEHNOLOŠKOJ SARADNjI