Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA ZA PREDUZIMANjE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANjE UNOŠENjA U ZEMLjU, SUZBIJANjE I SPRJEČAVANjE PRENOŠENjA NOVOG KORONAVIRUSA

("Sl. list CG", br. 59/2020, 62/2020 i 63/2020)

Član 1

Radi sprječavanja unošenja i širenja infekcije novog koronavirusa, kao i zaštite stanovništva od ove zarazne bolesti za građane Opštine Rožaje, naređuju se privremene mjere i to:

1) zabrana ulaska i izlaska iz Crne Gore preko graničnog prelaza Vuče - Godovo, na putnom pravcu Rožaje - Tutin;

2) zabrana okupljanja stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima (javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, kulturno-umjetnički i privatni skupovi, svadbe, kao i druge manifestacije);

3) obaveza vjerskih zajednica da svoje aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i da vjerske obrede u vjerskim objektima obavljaju isključivo bez prisustva građana;

4) obavljanje sahrane umrlih lica isključivo u užem krugu porodice;

5) zabrana prevoza u putničkom motornom vozilu više od dva odrasla lica u isto vrijeme, osim članova zajedničkog porodičnog domaćinstva i lica koja obavljaju redovne radne zadatke;

6) zabrana kretanja i zadržavanja više od dva lica na otvorenom javnom mjestu, osim članova zajedničkog porodičnog domaćinstva i lica koja obavljaju redovne radne zadatke;

7) obavezno korišćenje zaštitnih maski u zatvorenom i otvorenom javnom mjestu. Ova obaveza ne odnosi se na objekte stanovanja;

8) zabrana okupljanja u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva;

9) prekid vaspitno-obrazovnog rada u ustanovama koje obavljaju predškolsko vaspitanje i obrazovanje;

10) zabrana izlaska iz objekta stanovanja u vremenu od 18 do 5 časova narednog dana. Izuzetno, ova zabrana za poljoprivredne proizvođače sa teritorije Opštine Rožaje radi obavljanja poljoprivrednih radova na sopstvenom gazdinstvu, primjenjuje se u vremenu od 20 do 5 časova narednog dana, uz obavezno korišćenje lične zaštitne opreme i obezbjeđivanje njihove fizičke distance, prilikom obavljanja poslova;

11) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju privrednu djelatnost i pružaju usluge građanima (trgovina, igre na sreću, zanatska djelatnost, frizerske i kozmetičke usluge i dr.) da rad objekata organizuju u periodu od 6 do 17 časova;

12) zabrana obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti);

13) zabrana drumskog prevoza putnika iz Opštine Rožaje i u Opštinu Rožaje, osim prevoza radi obavljanja redovnih radnih aktivnosti, pružanja hitnih zdravstvenih usluga i drugih neodložnih poslova, uz preduzimanje propisanih mjera zaštite.

Mjere iz stava 1 tač. 1 do 11 ovog člana su privremenog karaktera i primjenjivaće se dok postoji opasnost od unošenja, odnosno širenja zarazne bolesti novog koronavirusa, a mjere iz stava 1 tač. 12 i 13 ovog člana primjenjivaće se sedam dana od dana stupanja na snagu ove naredbe.

Član 2

Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Član 3

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".