Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA ZA PREDUZIMANjE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANjE UNOŠENjA U ZEMLjU, SUZBIJANjE I SPRJEČAVANjE PRENOŠENjA NOVOG KORONAVIRUSA

("Sl. list CG", br. 14/2020, 15/2020, 17/2020, 28/2020, 34/2020, 36/2020, 39/2020, 41/2020 i 42/2020 - dr. naredba)

Član 1*

Naređuju se privremene mjere radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i za zaštitu stanovništva od novog koronavirusa, i to:

1) zabrana uplovljavanja svih kruzera i jahti u luke nautičkog turizma - marine i trgovačke luke otvorene za međunarodni saobraćaj: Bar, Budva, Kotor i Luka Kumbor-Portonovi i Tivat (Gat I i Gat II), osim organizovanog prihvata i upravljanja stranim plovnim objektima i njihovim posadama, uz poštovanje mjera samoizolacije.

Samoizolacija stranog plovnog objekta, sa posadom podrazumijeva vez u luci u trajanju 14 dana, uz preduzimanje mjera zdravstveno-sanitarnog nadzora od strane nadležne zdravstvene ustanove, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore, a na osnovu rješenja zdravstveno sanitarne inspekcije.

1a) obaveza zakupca, odnosno koncesionara luke nautičkog turizma - marine i trgovačke luke otvorene za međunarodni saobraćaj iz tačke 1 ovog stava, kojoj je odobren prihvat stranih plovnih objekata u samoizolaciju da preduzimaju mjere za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, na osnovu preporuka Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

2) (brisano)

3) zabrana okupljanja stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima (javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, kulturno-umjetnički, privatni skupovi, obredi i manifestacije, u skladu sa zakonom);

4) zabrana posjete licima koja se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenim ustanovama i licima koja su smještena u ustanovama socijalne i dječje zaštite;

5) zabrana posjete licima lišenim slobode i pritvorenim licima, osim advokatima i sudskim vještacima po odluci suda i zabrana posjete licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora;

6) prekid obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama, u trajanju od najmanje 15 dana, počev od 16. marta 2020. godine.

Tokom prekida ovog rada jednom od roditelja/ staratelja/ hranitelja/ usvojitelja ili samohranom roditelju djeteta koje nije starije od 11 godina života obezbjeđuje se pravo na plaćeno odsustvo sa rada, osim zaposlenim u zdravstvu, Ministarstvu odbrane, Agenciji za nacionalnu bezbjednost, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije, Upravi carina, Poreskoj upravi, Upravi za nekretnine, Direktoratu za državni trezor u Ministarstvu finansija koji rade na poslovima realizacije Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog koronavirusa, koji je donijela Vlada Crne Gore, Upravi za inspekcijske poslove, Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, ustanove za smještaj lica iz oblasti za socijalnu i dječju zaštitu, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, službama zaštite i spašavanja kao i u drugim organima i službama za koje Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti ocijeni da je njihova djelatnost neophodna za vrijeme trajanja navedenih mjera;

6a) prekid rada prvostepenih socijalno-ljekarskih komisija u oblasti socijalne i dječje zaštite u centrima za socijalni rad.

7) zatvaranje graničnih prelaza za putnički granični saobraćaj prema:

- Bosni i Hercegovini: Šćepan Polje - Hum, na putnom pravcu Plužine - Foča, granični prelaz: Šula - Vitina, na putnom pravcu Pljevlja - Foča;

- Republici Albaniji: Grnčar- Baškim, na putnom pravcu Plav - Skadar, Sukobin - Murićani na putnom pravcu Ulcinj - Skadar;

- Republici Hrvatskoj: Kobila - Vitina, na putnom pravcu Herceg Novi - Vitina - Dubrovnik;

- Republici Srbiji: Ranče - Jabuka, na putnom pravcu Pljevlja - Prijepolje, Vuče - Godovo na putnom pravcu Rožaje - Tutin;

8) zabrana putovanja državljanima Crne Gore u:

- Japan,

- Francusku,

- Njemačku,

- Švajcarsku,

- Dansku,

- Austriju;

9) stavljanje pod zdravstveno sanitarni nadzor povratnika/putnika u međunarodnom saobraćaju iz:

- Japana,

- Francuske,

- Njemačke,

- Švajcarske,

- Danske,

- Slovenije,

- Austriju;

10) da Uprava za imovinu izvrši nabavku dodatnih količina sredstava za higijenu, kao i sredstava za dezinfekciju ruku, radnog prostora i opreme, po prioritetima, a prvenstveno za potrebe vaspitno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova.

Član 2

Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Član 3

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".