Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

* Odredbe člana 1. stava 1. tačke 3) u dijelu koji se odnosi na vjerske obrede Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 14/2020, 15/2020, 17/2020, 28/2020, 34/2020, 36/2020, 39/2020 i 41/2020) prestaju da važe danom početka primjene Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 42/2020), odnosno 11. maja 2020. godine.
Odredbe člana 1. stava 1. tač. 8) i 9) Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 14/2020, 15/2020, 17/2020, 28/2020, 34/2020, 36/2020, 39/2020, 41/2020 i 42/2020 - dr. naredba - dalje: Naredba) prestaju da važe danom početka primjene Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, broj: 8-501/20-129/909 ("Sl. list CG", br. 50/2020), odnosno 1. juna 2020. godine, dok odredbe člana 1. stava 1. tač. 3) i 6a) Naredbe prestaju da važe danom početka primjene Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, broj: 8-501/20-129/910 ("Sl. list CG", br. 50/2020), takođe 1. juna 2020. godine.

NAREDBA ZA PREDUZIMANjE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANjE UNOŠENjA U ZEMLjU, SUZBIJANjE I SPRJEČAVANjE PRENOŠENjA NOVOG KORONAVIRUSA

("Sl. list CG", br. 14/2020, 15/2020, 17/2020, 28/2020, 34/2020, 36/2020, 39/2020, 41/2020, 42/2020 - dr. naredba, 50/2020 - dr. naredbe, 51/2020, 54/2020, 60/2020 - dr. naredba i 62/2020)

Član 1*

Naređuju se privremene mjere radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i za zaštitu stanovništva od novog koronavirusa, i to:

1) zabrana uplovljavanja svih kruzera u luke nautičkog turizma - marine i trgovačke luke otvorene za međunarodni saobraćaj: Bar, Budva, Kotor i Luka Kumbor-Portonovi i Tivat (Gat I i Gat II), osim organizovanog prihvata i upravljanja stranim plovnim objektima i njihovim posadama, uz poštovanje mjera samoizolacije.

Samoizolacija stranog plovnog objekta, sa posadom podrazumijeva vez u luci u trajanju 14 dana, uz preduzimanje mjera zdravstveno-sanitarnog nadzora od strane nadležne zdravstvene ustanove, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore, a na osnovu rješenja zdravstveno sanitarne inspekcije.

1a) obaveza zakupca, odnosno koncesionara luke nautičkog turizma - marine i trgovačke luke otvorene za međunarodni saobraćaj iz tačke 1 ovog stava, kojoj je odobren prihvat stranih plovnih objekata u samoizolaciju da preduzimaju mjere za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, na osnovu preporuka Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

2) (brisano)

3) (prestalo da važi)

4) zabrana posjete licima koja se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenim ustanovama i licima koja su smještena u ustanovama socijalne i dječje zaštite;

5) zabrana posjete pritvorenim licima i licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, osim advokatima i sudskim vještacima, po odluci suda;

6) prekid obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama, u trajanju od najmanje 15 dana, počev od 16. marta 2020. godine.

6a) (prestalo da važi)

6b) obrazovno-vaspitnim ustanovama van sistema javnog obrazovanja omogućava se obrazovno-vaspitni rad, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore;

7) (brisano)

8) i 9) (prestalo da važi)

10) da Uprava za imovinu izvrši nabavku dodatnih količina sredstava za higijenu, kao i sredstava za dezinfekciju ruku, radnog prostora i opreme, po prioritetima, a prvenstveno za potrebe vaspitno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova.

Član 2

Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Član 3

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Napomene

* Odredbe člana 1. stava 1. tačke 3) u dijelu koji se odnosi na vjerske obrede Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 14/2020, 15/2020, 17/2020, 28/2020, 34/2020, 36/2020, 39/2020 i 41/2020) prestaju da važe danom početka primjene Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 42/2020), odnosno 11. maja 2020. godine.

Odredbe člana 1. stava 1. tač. 8) i 9) Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 14/2020, 15/2020, 17/2020, 28/2020, 34/2020, 36/2020, 39/2020, 41/2020 i 42/2020 - dr. naredba - dalje: Naredba) prestaju da važe danom početka primjene Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, broj: 8-501/20-129/909 ("Sl. list CG", br. 50/2020), odnosno 1. juna 2020. godine, dok odredbe člana 1. stava 1. tač. 3) i 6a) Naredbe prestaju da važe danom početka primjene Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, broj: 8-501/20-129/910 ("Sl. list CG", br. 50/2020), takođe 1. juna 2020. godine.

Odredbe člana 1. stava 1. tačke 1) u dijelu koji se odnosi na jahte Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 14/2020, 15/2020, 17/2020, 28/2020, 34/2020, 36/2020, 39/2020, 41/2020, 42/2020 - dr. naredba, 50/2020 - dr. naredbe, 51/2020 i 54/2020) prestaju da važe danom stupanja na snagu Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 60/2020), odnosno 21. juna 2020. godine.