Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA O ZABRANI PUTOVANjA PUTNIKA IZ CRNE GORE AVIO SAOBRAĆAJEM NA SJEVER REPUBLIKE ITALIJE U MILANO I BOLONjU KAO I ULAZAK PUTNIKA IZ TIH DESTINACIJA U CRNU GORU

("Sl. list CG", br. 14/2020)

I

Ovom Naredbom, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list Crne Gore", broj 12/18), radi sprječavanja unošenja zarazne bolesti u Crnu Goru, suzbijanja i prenošenja u druge zemlje, privremeno se zabranjuje putovanje putnika iz Crne Gore na sjever Republike Italije u Milano i Bolonju, područja zahvaćena epidemijom zarazne bolesti izazvane novim koronavirusom, kao i ulazak putnika u Crnu Goru iz tih destinacija.

II

Naredba će se primjenjivati najduže dok postoji opasnost od unošenja zarazne bolesti izazvane novim koronavirusom u zemlju, odnosno od širenja zarazne bolesti zbog koje su mjere uvedene, o čemu će biti donijeta odgovarajuća odluka, na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

III

Naredba se dostavlja: Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, Aerodromima Crne Gore, Agenciji za civilno vazduhoplovstvo, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije, Ministarstvu odbrane, Upravi za inspekcijske poslove, Ambasadi Republike Italije.

IV

O sprovođenju ove Naredbe staraće se: Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije, Ministarstvo odbrane, Uprava za inspekcijske poslove.

V

Ova naredba se primjenjuje danom donošenja, a objaviće se u "Službenom listu Crne Gore."