Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O PRIVREMENOM OSLOBAĐANjU OBAVEZE PLAĆANjA ČLANSKOG DOPRINOSA

("Sl. list CG", br. 32/2020)

I Ovom Odlukom, usled epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane SARS-CoV -2 virusom, privremeno se oslobađaju obaveze plaćanja članskog doprinosa privredna društva i preduzetnici koji obavljaju djelatnosti navedene u Prilogu I, koji čini sastavni dio ove Odluke.

II Radi ostvarivanja prava iz tačke 1. ove Odluke privredna društva i preduzetnici dužni su da Privrednoj komori dostave Zahtjev za oslobađanje od plaćanja članskog doprinosa do 30. Aprila 2020. godine, na Obrascu I, koji je sastavni dio ove Odluke.

III Obrazac zahtjeva za oslobađanje od plaćanja članskog doprinosa, dostupan je na sajtu Privredne komore www.privrednakomora.me.

IV Zahtjev za oslobađanje od plaćanja članskog doprinosa može se dostaviti i elektronskim putem na mail adresu: pkcg@pkcg.org.

V Ovom Odlukom privremeno se, do roka njenog važenja, stavljaju van snage odredbe Odluke o visini, načinu i rokovima plaćanja članskog doprinosa za Privrednu komoru Crne Gore za 2020. godinu ("Službeni list Crne Gore", broj 65/19), za privredna društva i preduzetnike koji obavljaju djelatnosti navedene u Prilogu I ove Odluke.

VI Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a odnosi se na period od 1. aprila do 30. juna 2020. godine.

 

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje