Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA ZA PREDUZIMANjE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANjE UNOŠENjA U ZEMLjU, SUZBIJANjE I SPRJEČAVANjE PRENOŠENjA NOVOG KORONAVIRUSA, BROJ: 8-501/20-129/910

("Sl. list CG", br. 50/2020 i 62/2020 - dr. naredba)

Član 1*

Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa naređuju se privremene mjere, i to:

1) od mjere prekida obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama izuzimaju se ustanove (javne i privatne) koje obavljaju predškolsko vaspitanje i obrazovanje, uz obavezu da svoj rad organizuju u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Crne Gore (u daljem tekstu: Institut);

2) obaveza vlasnika dječjih igraonica da rad igraonica organizuju u skladu sa preporukama Instituta;

3) na zatvorenim javnim mjestima okupljanje stanovništva moguće je do 200 lica, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra i drugih preporuka u skladu sa uputstvom Instituta;

4) (prestalo da važi)

5) da pozorišta i bioskopi organizuju rad u skladu sa uputstvom Instituta;

tač. 6) i 7) (prestalo da važi)

Član 2

Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Član 3

Danom početka primjene ove naredbe prestaju da važe:

- Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 19/20 i 20/20),

- tač. 3 i 6a stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 14/20, 15/20, 17/20, 28/20, 34/20, 36/20, 39/20 i 41/20),

- tač. 4 i 7 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 15/20, 27/20, 33/20, 36/20 i 39/20),

- tačka 8 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 18/20 i 19/20),

- tačka 5 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa Broj: 8-501/20-129/857 od 13. maja 2020. godine ("Službeni list CG", broj 43/20).

Član 4

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. juna 2020. godine.

 

Samostalni član
Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju,
suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa

("Sl. list CG", br. 62/2020)

Član 4

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Napomene

* Odredbe člana 1. tačke 3) u dijelu koji se odnosi na okupljanje stanovništva na otvorenim javnim mjestima i tačke 7) Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 50/2020) prestaju da važe danom stupanja na snagu Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 62/2020), odnosno 26. juna 2020. godine.

Odredbe člana 1. tač. 4) i 6) Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 50/2020 i 62/2020 - dr. naredba) prestaju da važe danom stupanja na snagu Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 63/2020), odnosno 30. juna 2020. godine.