Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O NAČINU OSTVARIVANjA PRAVA NA OSLOBAĐANjE OD PLAĆANjA POREZA NA DODATU VRIJEDNOST I CARINE ZA MEDICINSKA SREDSTVA I ZAŠTITNU OPREMU KOJA SE UVOZE KAO DONACIJA, RADI SUZBIJANjA POSLjEDICA NASTALIH USLjED EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID 19

("Sl. list CG", br. 32/2020)

Član 1

Oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost i carine za medicinska sredstva i zaštitnu opremu koja se uvozi u Crnu Goru kao donacija, radi suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemije zarazne bolesti COVID19 vrši se na način propisan ovom odlukom.

Član 2

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti, preko Operativnog štaba za upravljanje donacijama vodi evidenciju o medicinskim sredstvima i zaštitnoj opremi koja se uvoze u Crnu Goru, radi suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemije zarazne bolesti COVID19.

Član 3

Medicinska sredstva i zaštitna oprema koja se kao donacija uvozi u Crnu Goru i nalazi na evidenciji iz člana 2 ove odluke oslobađa se od plaćanja poreza na dodatu vrijednost i carine.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".