Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O PROGLAŠAVANjU POSTOJANjA OZBILjNIH POREMEĆAJA NA TRŽIŠTU IZAZVANIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID 19

("Sl. list CG", br. 29/2020)

Član 1

Proglašava se postojanje ozbiljnih poremećaja na tržištu zbog okolnosti izazvanih novim koronavirusom.

Član 2

Ozbiljni poremećaji na tržištu iz člana 1 ove odluke odnose se na cijelu teritoriju Crne Gore.

Član 3

Zadužuje se Ministarstvo ekonomije da u cilju otklanjanja ozbiljnog poremećaja na tržištu u pogledu pojedinih roba realizuje mjere i radnje predviđene Planom interventnih nabavki u uslovima ozbiljnih poremećaja na tržištu za 2020. godinu.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".