Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O PREDUZIMANjU MJERA ZA SPRJEČAVANjE I SUZBIJANjE NOVOG KORONAVIRUSA

("Sl. list CG", br. 18/2020)

Član 1

Za zaštitu stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 izazvane novim koronavirusom (SARS-CoV-2) preduzimaju se mjere za sprječavanje i suzbijanje ove bolesti propisane Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Član 2

Mjere iz člana 1 ove odluke preduzimaju državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave i lokalne uprave, zdravstvene ustanove, vaspitno-obrazovne ustanove, ustanove socijalne i dječje zaštite, privredna društva i druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica, kao i drugi subjekti, u skladu sa zakonom.

Član 3

Sredstva za nabavku sredstava i opreme lične zaštite na radu, sredstava za higijenu i dezinfekciju, medicinske opreme, ljekova i medicinskih sredstava, vozila za sanitetski prevoz, adaptaciju i opremanje karantina, kao i za troškove smještaja i ishrane lica u karantinu, fizičku zaštitu unutar i oko karantina, održavanje higijene karantina, organizovani povratak crnogorskih državljana iz inostranstva i ostale troškove koji nastanu u vezi sprovođenja mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa obezbjeđuju se iz Budžeta Crne Gore, u skladu sa zakonom.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".