Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Odredbe člana 1. stava 1. tač. 2) i 3), tačke 5) alineja 4), tačke 8) al. 7), 9), 11) i 12) Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 18/2020 i 19/2020) prestaju da važe danom početka primjene Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 40/2020), odnosno 4. maja 2020. godine. Odredbe člana 1. stava 1. tačke 8) alineje 7) Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 18/2020, 19/2020 i 40/2020 - dr. naredba) prestaju da važe danom stupanja na snagu Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 41/2020), odnosno 6. maja 2020. godine. Odredbe člana 1. stava 1. tačke 5) Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 18/2020, 19/2020, 40/2020 - dr. naredba i 41/2020 - dr. naredba) prestaju da važe danom početka primjene Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 42/2020), odnosno 11. maja 2020. godine, dok odredbe člana 1. stava 1. tačke 8) alineje 5) navedene naredbe u dijelu koji se odnosi na vjerske obrede prestaju da važe danom početka primjene Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 42/2020), takođe 11. maja 2020. godine.

Redakcija nije sprovela odredbu Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 40/2020) kojom se gasi odredba člana 1. stava 1. tačka 8) alineja 10) u dijelu koji se odnosi na kladionice i kockarnice Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 18/2020 i 19/2020), budući da se navedeni tekst ne nalazi u pomenutoj alineji.

NAREDBA ZA PREDUZIMANjE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANjE UNOŠENjA U ZEMLjU, SUZBIJANjE I SPRJEČAVANjE PRENOŠENjA NOVOG KORONAVIRUSA

("Sl. list CG", br. 18/2020, 19/2020, 40/2020 - dr. naredba, 41/2020 - dr. naredba i 42/2020 - dr. naredbe)

Član 1*

Naređuju se privremene mjere radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa, i to:

1) obezbjeđivanje redovnog odvijanja rada i pružanja usluga od strane pravnih lica koji obavljaju poslove od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana;

tač. 2) i 3) (prestalo da važi)

4) stavljanje zaliha zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava koje posjeduju veledrogerije, na raspolaganje sistemu javnog zdravstva Crne Gore, uz novčanu naknadu po tržišnim cijenama;

5) (prestalo da važi)

6) omogućavanje apotekama da dostavljaju ljekove i medicinska sredstava na kućnu adresu građana kojima je kretanje ograničeno. Dostava se može vršiti za ljekove i medicinska sredstva koja ispunjavaju uslove za promet na malo i u o čemu je apoteka koja vrši dostavu dužna da vodi evidenciju u skladu sa odredbama Zakona o apotekarskoj djelatnosti;

7) zbog epidemiološkog rizika, zabranjuje se organizacija dostavljanja na kućne adrese životnih namirnica i ljekova bez saglasnosti Operativnog štaba Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti;

8) u jedinicama lokalne samouprave, pored ovlašćenja propisanih zakonom kojim se uređuju poslovi i ovlašćenja Komunalne policije, komunalni policajac je posebno ovlašćen i za podnošenje krivične prijave radi utvrđivanja krivične odgovornosti zbog nepostupanja po odredbama naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa koje se odnose na:

- zabranu pružanja ugostiteljskih usluga u hotelima, osim za prijavljene goste;

- zatvaranja disko klubova/barova i noćnih klubova/barova;

- zatvaranja ugostiteljskih objekata - kafića, kafana, kafeterija, restorana i barova, osim ugostiteljskih objekata koji dostavljaju hranu i omogućavaju preuzimanje hrane i obroka, uz zabranu boravka gostiju u samim objektima;

- zabranu obavljanja trgovinskih i ugostiteljskih usluga u tržnim centrima;

- zabrana okupljanja stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima (javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, kulturno-umjetnički, privatni skupovi, obredi i manifestacije, u skladu sa zakonom);

- zatvaranja dječjih igraonica;

- obustave javnog prevoza putnika u prigradskom i gradskom autobuskom i kombi prevozu;

- obustava taxi prevoza.

Član 2

Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Član 3

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".