Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

* Odredbe člana 1. stava 1. tačke 6) Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 22/2020, 24/2020, 31/2020, 35/2020 i 39/2020) prestaju da važe danom početka primjene Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 40/2020), odnosno 4. maja 2020. godine.
Odredbe člana 1. stava 1. tačke 2) Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 22/2020, 24/2020, 31/2020, 35/2020, 39/2020 i 40/2020 - dr. naredba) prestaju da važe danom početka primjene Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 42/2020), odnosno 11. maja 2020. godine.
Odredbe člana 1. stava 1. tačke 3a) Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 22/2020, 24/2020, 31/2020, 35/2020, 39/2020, 40/2020 - dr. naredba i 42/2020 - dr. naredba) prestaju da važe danom početka primjene Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 43/2020), odnosno 15. maja 2020. godine.

NAREDBA ZA PREDUZIMANjE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANjE UNOŠENjA U ZEMLjU, SUZBIJANjE I SPRJEČAVANjE PRENOŠENjA NOVOG KORONAVIRUSA

("Sl. list CG", br. 22/2020, 24/2020, 31/2020, 35/2020, 39/2020, 40/2020 - dr. naredba, 42/2020 - dr. naredba, 43/2020, 43/2020 - dr. naredba, 51/2020 i 60/2020 - dr. naredba)

Član 1*

Naređuju se privremene mjere radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa, i to:

tač. 1) i 2) (prestalo da važi)

3) (brisano)

3a) (prestalo da važi)

tač. 4) i 5) (brisano)

6) (prestalo da važi)

7) (brisano)

8) obaveza nadležnih organa koji vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima da saobraćajne dozvole kojima je istekao rok važenja smatraju važećim do 1. jula 2020. godine, ako vozač uz dozvolu posjeduje važeću polisu osiguranja i dokaz o izvršenom tehničkom pregledu vozila;

9) obaveza državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i lokalne uprave, privrednih društava, javnih ustanova i drugih pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica da dozvole za stalni boravak, dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad stranaca, a kojima je istekao rok važenja, po osnovu kojih ostvaruju pred tim organima neko svoje pravo ili izvršavaju obavezu, smatraju važećim do 1. jula 2020. godine;

10) obustava naplate takse (u iznosu od 2 eura) do do 1. jula 2020. godine za građane koji su izdavanje izvoda iz registra rođenih i uvjerenja iz registra crnogorskih državljana naručili preko portala www.dokumenta.me

11) sanitarne knjižice koje posjeduju određena lica, a kojima je istekao rok važenja, smatraju se važećim do 30. juna 2020. godine.

Član 2

Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Član 3

Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Samostalni član Naredbe o dopuni
Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa

("Sl. list CG", br. 24/2020)

Član 2

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Napomene

* Odredbe člana 1. stava 1. tačke 6) Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 22/2020, 24/2020, 31/2020, 35/2020 i 39/2020) prestaju da važe danom početka primjene Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 40/2020), odnosno 4. maja 2020. godine.

Odredbe člana 1. stava 1. tačke 2) Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 22/2020, 24/2020, 31/2020, 35/2020, 39/2020 i 40/2020 - dr. naredba) prestaju da važe danom početka primjene Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 42/2020), odnosno 11. maja 2020. godine.

Odredbe člana 1. stava 1. tačke 3a) Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 22/2020, 24/2020, 31/2020, 35/2020, 39/2020, 40/2020 - dr. naredba i 42/2020 - dr. naredba) prestaju da važe danom početka primjene Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 43/2020), odnosno 15. maja 2020. godine.

Odredbe člana 1. stava 1. tačke 1) Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 22/2020, 24/2020, 31/2020, 35/2020, 39/2020, 40/2020 - dr. naredba, 42/2020 - dr. naredba, 43/2020, 43/2020 - dr. naredba i 51/2020) prestaju da važe danom stupanja na snagu Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 60/2020), odnosno 21. juna 2020. godine.