Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ODLUKA O POSEBNIM USLOVIMA TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA VRIJEME TRAJANjA MJERA NA SPRJEČAVANjU ŠIRENjA ZARAZNE BOLESTI COVID 19

("Sl. list CG", br. 37/2020)

Član 1

U periodu od 01. aprila do 30. juna 2020. godine neće se vršiti obračun i naplata fiksnog dijela računa za utrošenu električnu energiju preduzetnicima i privrednim društvima iz oblasti turističke privrede, kao i preduzetnicima i privrednim društvima čiji je rad zabranjen naredbama Minististarstva zdravlja, u cilju suzbijanja širenja zarazne bolesti COVID - 19.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".