Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

* Odredbe člana 1. stava 1. tačke 9) Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 40/2020) prestaju da važe danom početka primjene Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 42/2020), odnosno 11. maja 2020. godine.
Odredbe člana 1. stava 1. tačke 10) Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 40/2020 i 42/2020 - dr. naredba) prestaju da važe danom početka primjene člana 1. stava 1. tač. 2) do 4) Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 43/2020), odnosno 15. maja 2020. godine.
Odredbe člana 1. stava 1. tačke 1) alineje 3), tač. od 2) do 7), tač. 11), 12), 15) i 17) Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 40/2020, 42/2020 - dr. naredba, 43/2020, 43/2020 - dr. naredba i 45/2020) prestaju da važe danom stupanja na snagu Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 53/2020), odnosno 5. juna 2020. godine.

NAREDBA ZA PREDUZIMANjE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANjE UNOŠENjA U ZEMLjU, SUZBIJANjE I SPRJEČAVANjE PRENOŠENjA NOVOG KORONAVIRUSA

("Sl. list CG", br. 40/2020, 42/2020 - dr. naredba, 43/2020, 43/2020 - dr. naredba, 45/2020 i 53/2020 - dr. naredba)

Član 1*

Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa naređuju se privremene mjere, i to:

1) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji se bave trgovinom na malo, uključujući i zelene pijace, da svoj rad organizuju na način da:

- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku potrošača na ulasku/izlasku iz objekta, dezninfekcionim sredstvima, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore (u daljem tekstu: Institut),

- ograniče broj potrošača koji se istovremeno mogu nalaziti u objektu, tako da na deset kvadratnih metara površine prodajnog objekta može da se nalazi samo jedan potrošač, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra između potrošača, odnosno potrošača i zaposlenih,

- da se u većim objektima u kojima se obavlja trgovina na malo (marketi, supermarketi, hiper marketi i sl.), pored mjera iz al. 1, 2 i 3 tačke 1 ovog člana, obezbijedi kontrola broja potrošača koji ulaze, odnosno izlaze iz objekta, a zaposleni koji rade na kasi moraju biti odvojeni od potrošača prozirnim pleksiglas pločama/panelima,

- obezbijede/označe rastojanje od najmanje dva metra između lica koja se nalaze ispred prodajnih objekata, na kasama i sektorima u kojima se roba uslužuje od strane zaposlenih lica u prodajnom objektu,

- na ulazu u prodajni objekat na vidnom mjestu istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom, sa uputstvima za njihovu primjenu;

tač. 2) do 7) (prestalo da važi)

8) obaveza stomatoloških zdravstvenih ustanova da rad organizuju na način da obezbijede sistem obaveznog zakazivanja pacijenata, da u isto vrijeme u čekaonici može da boravi samo jedan pacijent na deset kvadratnih metara, uz poštovanje fizičke distance od najmanje dva metra između pacijenata, da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulasku/izlasku iz ordinacije, kao i da svi zaposleni poštuju procedure rada i nose ličnu zaštitnu opremu, u skladu sa preporukama Instituta i Stomatološke komore Crne Gore;

tač. 9) do 12) (prestalo da važi)

tač. 13) i 14) (brisano)

15) (prestalo da važi)

16) (brisano)

17) (prestalo da važi)

18) odgovornost poslodavca da obezbijedi dosljedno poštovanje mjera od strane potrošača, korisnika usluga i posjetilaca, propisanih ovom naredbom.

Član 2

Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Član 3

Danom početka primjene ove naredbe prestaju da važe:

- tač. 8, 9, 10, 11, 12 i 13 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 15/20, 27/20, 33/20, 36/20 i 39/20),

- tačka 3 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 16/20, 18/20, 28/20, 34/20 i 39/20),

- tač. 1, 3 i 9 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 17/20 i 18/20),

- tač. 2 i 3, alineja 4 tačke 5, al. 7 i 9, alineja 10 (u dijelu koji se odnosi na kladionice i kockarnice) i al. 11 i 12 tačke 8 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 18/20 i 19/20),

- tačka 6 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 22/20, 24/20, 31/20, 35/20 i 39/20).

Član 4

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 4. maja 2020. godine.