Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

* Odredbe člana 1. stava 1. tačke 5) Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 43/2020) prestaju da važe danom početka primjene Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, broj: 8-501/20-129/910 ("Sl. list CG", br. 50/2020), odnosno 1. juna 2020. godine.
Odredbe člana 1. stava 1. tačke 1) alineje 4), tačke 4) alineje 8), tačke 6) alineje 7) i tačke 7) Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 43/2020 i 50/2020 - dr. naredba) prestaju da važe danom stupanja na snagu Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 53/2020), odnosno 5. juna 2020. godine.

NAREDBA ZA PREDUZIMANjE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANjE UNOŠENjA U ZEMLjU, SUZBIJANjE I SPRJEČAVANjE PRENOŠENjA NOVOG KORONAVIRUSA

("Sl. list CG", br. 43/2020, 50/2020 - dr. naredba i 53/2020 - dr. naredba)

Član 1*

Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa naređuju se privremene mjere, i to:

1) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), uključujući i pružanje ugostiteljskih usluga na kupalištima i plažama, da svoj rad organizuju na način da:

- na ulazu/izlazu u ugostiteljski objekat na vidnom mjestu istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom, sa uputstvima za njihovu primjenu,

- za stolom sjede najviše četiri gosta, odnosno više gostiju ako su članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva,

- između stolova obezbijede udaljenost od najmanje dva metra, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore (u daljem tekstu: Institut),

- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku gostiju na ulazu/izlazu u ugostiteljski objekat dezinfekcionim sredstvima, u skladu sa preporukama Instituta,

- onemoguće uslugu samousluživanja, stajanje i zadržavanje ispred šanka,

- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl., u skladu sa preporukama Instituta,

- u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti) obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;

2) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji se bave pružanjem turističkih usluga na kupalištima i plažama, da svoj rad organizuju na način da:

- na ulazu/izlazu na kupalište/plažu na vidnom mjestu istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom (raspored plažnog mobilijara, dezinfekcija i sl.), sa uputstvima za njihovu primjenu,

- obezbijede rastojanje između kompleta plažnog mobilijara od najmanje dva metra, u skladu sa preporukama Instituta,

- na dijelu javnog kupališta na kojem se ne postavlja plažni mobilijar obezbijede fizičku distancu od najmanje dva metra, osim za članove zajedničkog porodičnog domaćinstva, u skladu sa uputstvom Instituta,

- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfikuju plažni mobilijar i opremu (ležaljku, kabine za presvlačenje, tuš kabine, toalete, rekvizite za djecu i sl.), u skladu sa preporukama Instituta,

- kod tuševa, česmi i u toaletima na kupalištu/plaži obavezno postave sredstva za dezinfekciju, u skladu sa preporukama Instituta,

- na kupalištu/plaži obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;

3) korisnici neuređenih kupališta obavezni su da poštuju distancu od najmanje dva metra, osim za članove zajedničkog porodičnog domaćinstva, u skladu sa uputstvom Instituta;

4) obaveza vlasnika/korisnika i upravljača tržnog centra da svoj rad organizuju na način da:

- na ulazu/izlazu u tržni centar na vidnom mjestu istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom, sa uputstvima za njihovu primjenu,

- obezbijede/označe rastojanje od najmanje dva metra između potrošača/posjetilaca koji se nalaze ispred tržnog centra,

- ograniče broj potrošača/posjetilaca koji se mogu istovremeno nalaziti u tržnom centru, odnosno u svakom pojedinačnom objektu u tržnom centru, tako da na deset kvadratnih metara površine objekta može da se nalazi jedan potrošač/posjetilac, uz obavezu poštovanja međusobne fizičke distance od najmanje dva metra,

- obezbijede obaveznu kontrolu broja potrošača/posjetilaca u tržnom centru, odnosno u svakom pojedinačnom objektu u tržnom centru (instaliranje automatskih brojača ili angažovanje posebne službe za nadzor),

- na vidnom mjestu u tržnom centru jasno označe obavezan smjer kretanja potrošača/posjetilaca (određivanje posebnog ulaza i izlaza),

- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku potrošača/posjetilaca na ulazu/izlazu u tržni centar, odnosno u svakom pojedinačnom objektu u tržnom centru, dezinfekcionim sredstvima, u skladu sa preporukama Instituta,

- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku zaposlenih, u skladu sa preporukama Instituta,

- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, u skladu sa preporukama Instituta,

- obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;

5) (prestalo da važi)

6) obaveza pravnih lica i preduzetnika koji se bave trgovinom u zatvorenom prostoru na štandovima/tezgama da svoj rad organizuju na način da:

- na ulazu/izlazu u prostor na vidnom mjestu istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom, sa uputstvima za njihovu primjenu,

- ograniče broj potrošača koji se mogu istovremeno nalaziti u prostoru, tako da na deset kvadratnih metara površine može da se nalazi jedan potrošač, uz obavezu poštovanja međusobne fizičke distance od najmanje dva metra,

- obezbijede obaveznu kontrolu broja potrošača u prostoru (instaliranje automatskih brojača ili angažovanje posebne službe za nadzor),

- na vidnom mjestu u prostoru jasno označe obavezan smjer kretanja potrošača (određivanje posebnog ulaza i izlaza),

- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku potrošača na ulazu/izlazu u prostor dezinfekcionim sredstvima, u skladu sa preporukama Instituta,

- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku zaposlenih, u skladu sa preporukama Instituta,

- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju prostora i zajedničkih prostorija, u skladu sa preporukama Instituta,

- obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;

7) (prestalo da važi)

8) odgovornost poslodavca da obezbijedi dosljedno poštovanje mjera od strane potrošača, korisnika usluga i posjetilaca, propisanih ovom naredbom.

Član 2

Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Član 3

Danom početka primjene ove naredbe prestaju da važe:

- tač. 3, 5 i 6 stava 1 i stav 2 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 15/20, 27/20, 33/20, 36/20 i 39/20),

- al. 1, 3 i 4 tačke 8 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 18/20 i 19/20),

- tačka 3 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 19/20 i 20/20),

- tačka 3a stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 22/20, 24/20, 31/20, 35/20, 39/20 i 43/20).

Član 4

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 15. maja 2020. godine.