Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA ZA PREDUZIMANjE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANjE UNOŠENjA U ZEMLjU, SUZBIJANjE I SPRJEČAVANjE PRENOŠENjA NOVOG KORONAVIRUSA

("Sl. list CG", br. 43/2020)

Član 1

Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa unutrašnji saobraćaj (drumski, željeznički i pomorski) obavlja se uz primjenu privremenih mjera, i to:

1) obavezu prevoznika da javni prevoz (autobuski i kombi prevoz) putnika u drumskom saobraćaju (međugradskom, prigradskom, gradskom) i željezničkom saobraćaju obavljaju uz sprovođenje mjera prevencije (nošenje zaštitnih maski, dezinfekcija ruku na ulasku/izlasku iz vozila, bez mogućnosti stajanja putnika u vozilu), u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Crne Gore (u daljem tekstu: Institut);

2) obavezu taksi prevoznika koji obavljaju auto-taksi prevoz da prevoz putnika vrše na način da putnici i vozač nose zaštitne maske. Vozač ima obavezu da nakon završene vožnje izvrši dezinfekciju površina koje najčešće dodiruju putnici (kvake i unutrašnji djelovi vrata i sjedišta) sredstvima za dezinfekciju, u skladu sa uputstvom Instituta;

3) obavezu vozača i putnika da u putničkom motornom vozilu nose zaštitne maske i da dezinfekuju ruke na ulasku/izlasku iz vozila (osim za članove zajedničnog porodičnog domaćinstva);

4) obavezu prevoznika da prevoz putnika u unutrašnjem pomorskom saobraćaju obavljaju uz primjenu mjera prevencije (nošenje zaštitnih maski, bez mogućnosti stajanja u plovilu), u skladu sa uputstvom Instituta.

Član 2

Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Član 3

Danom početka primjene tač. 2, 3 i 4 stava 1 člana 1 ove naredbe (15. maj 2020. godine) prestaju da važe:

- tačka 2 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 19/20 i 20/20),

- tačka 10 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 40/20 i 43/20) i

- tač. 3 i 4 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa Broj 8-501/20-129/830 od 8. maja 2020. godine ("Službeni list CG", broj 42/20).

Danom početka primjene tačke 1 stava 1 člana 1 ove naredbe (18. maj 2020. godine) prestaju da važe:

- Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa Broj 8-501/20- 129/830 od 8. maja 2020. godine ("Službeni list CG", broj 42/20) i

- tačka 2 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 17/20 i 18/20).

Član 4

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 15. maja 2020. godine, osim tačke 1 stava 1 člana 1, koja će se primjenjivati od 18. maja 2020. godine.